Hvilke infotyper brukes

Infotyper som hentes fra FS


Tips! Lenker i infotyper

Prefiks Type Nivå
B_RE_*** Rekrutteringstekster, primært hentet fra studiebrosjyre og programfoldere. Brukes på årstudier, bachelorprogram og integrert master (Se Infotyper på studieprogram)
M_RE_*** Rekrutteringstekster, primært hentet fra studiebrosjyre og programfoldere. Masterprogram
SP_*** Studieplan for studieprogram, ny mal Brukes på alle nivåer (Se Studieplan)
SP*** Studieplan for studieprogram, gammel mal. Fases ut vårsemesteret 2010. Brukes på alle nivåer (Se Studieplan)
EB_*** Emnebeskrivelse (studieplan) for emne, ny mal Brukes på alle nivåer (Se Emnebeskrivelse)
EM*** Emnesbeskrivelse (studieplan) for emne, gammel mal (Fases ut vårsemesteret 2010) Brukes på alle nivåer (Se Emnebeskrivelse)
E_RE_*** Rekrutteringstekster hentet fra Course Catalogue Brukes kun på emner (alle nivåer) som tilbys utvekslingsstudenter (NB! språk skal være engelsk). Denne kategorien er foreløpig ikke i bruk på eksternweb
EVU_*** Omtale av etter- og videreutdanningskurs
FKU_*** Omtale av forskerutdanningskurs Forbeholdt emner på forskerutdanningsnivå