Infotyper på studieprogram

Gjelder årsstudium, bachelorprogram og integrerte masterprogram/profesjonsstudium. Se egen omtale for Studieplan

Infotypene registreres i FS-studieelementer/Studieprogram/Info. Det er alltid infotyper for inneværende semester som vises. NB! Språk skal være nynorsk!

For mer informasjon, se Publisering av studieprograminformasjon


Studieprogramsidene er sammensatt av menypunkter (tabs) og infotypene vises etter følgende sortering. (Menypunkter uten innhold vises ikke.)

BachelorprogramBachelorprogramliten.jpg


Den grå tekstboksen innehar følgende kobling til FS


Kobling w3 og FS Studieprogram 2014.jpg


«Varigheit» er en avledet verdi basert på vektingen til studiet og heltidsprosenten som er angitt:

(Vektingstall x Heltidsprosent)/(Normert studiepoengproduksjon x 100)

For et mastergradsprogram som er angitt til å ha en heltidsprosent på 50 prosent, vil utregningen da bli:

(120 x 50)/(60 x 100) = 4 år


Feltene til høyre på et studieprogram hentes på følgende måte fra FS (via et restprogram som heter Fsredit)


Introduksjon (Vises på førstesiden for studieprogrammet)

B_RE_INTRO - Introduksjon

RE_UTGAAT Programmet utgår

B_RE_VISST Visste du at?

P-ADMISSIO Admission (Eng)

Studievegar

B_RE_VEGAR Studievegar

B_RE_ANDRE Andre studievegar

Utveksling

B_RE_UTVEK Utveksling

Kva kan du bli?

B_RE_YRKES Yrkesvegar

Studieplan

Opptak

RE_SØKNA Søknadsprosedyre

B_RE_KRAV Opptakskrav

B_RE_ANBKR Tilrådde forkunnskapar

B_RE_POENG Poenggrense ved siste opptak

B_RE_PLASS Antall studieplasser

B_RE_OVERG Overgangsordninger (ikke alle programmer har denne)

Læringsutbyte

SP_UTBYTTE

Oppbygging

B_RE_OPPBY Oppbygging

Studieløp

Utdanningsplan, hentes automatisk fra FS

Kontakt

B_RE_INFO Meir informasjon


Masterprogram

Masterprogramliten.jpg

Den grå tekstboksen innehar følgende kobling til FS


Kobling w3 og FS Studieprogram 2014.jpg


Feltene til høyre på et studieprogram hentes på følgende måte fra FS (via et restprogram som heter Fsredit)


Presentasjon (Vises på førstesiden for studieprogrammet)

SP_START Studiestart - semester

M_RE_GRAD Graden

SP_INNHOLD Mål og innhald

SPMALINNHA Mål og innhald

M_RE_INNH Mål og innhald

M_RE_PROFI Fagleg profil

M_RE_UTBYT Læringsutbyte

M_RE_OPPBY Oppbygging av studiet

M_RE_OPPGA Masteroppgåve

M_RE_METOD Metode

P-ADMISSIO Admission


Opptak

SP_START Studiestart - semester

SP_OPPTAK Opptakskrav

SPKRAVFORK Krav til forkunnskapar

RE_SOKNA Søknadsprosedyre

M_RE_OKRAV Poenggrense ved siste opptak

M_RE_HVEM Kven kan søkje

Utveksling

SP_DELSTUD Delstudium i utlandet

SPDELUT Delstudium i utlandet

Vidare studium

M_RE_VIDST Vidare studium

Kontakt

B_RE_INFO Meir informasjon

SPINFO Meir infomasjon

Studieplan

Studieløp

Utdanningsplan, hentes automatisk fra FS


Årsstudium

Årsstudiumliten.jpg


Den grå tekstboksen innehar følgende kobling til FS


Kobling w3 og FS Studieprogram 2014.jpg

Feltene til høyre på et studieprogram hentes på følgende måte fra FS (via et restprogram som heter Fsredit)


Introduksjon

B_RE_INTRO Introduksjon

RE_UTGAAT Programmet utgår

B_RE_MALGR Målgruppe

P-ADMISSIO Admission

Studievegar

B_RE_VEGAR Studievegar

B_RE_VISST Visste du at ...

B_RE_OVERG Overgangsordninger

B_RE_ANDRE Andre studievegar

ar_oppbygging Oppbygging

B_RE_OPPBY Oppbygging

Utveksling

B_RE_UTVEK Utveksling

Kva kan du bli

B_RE_YRKES Yrkesvegar

Opptak

RE_SOKNA Søknadsprosedyre

B_RE_KRAV Opptakskrav

B_RE_ANBKR Tilrådde forkunnskapar

B_RE_POENG Poenggrense ved siste opptak

B_RE_OVERG Overgangsordninger

B_RE_PLASS Antall studieplasser


Kontakt

B_RE_INFO

Studieplan

Studieløp

Utdanningsplan, hentes automatisk fra FS


* Programmet utgår Studieprogram som ikke lenger tilbyr opptak må bruke infotypen RE_UTGÅTT som vil bli vist under fanen Introduksjon. Infotypen inneholder standardteksten "Studentar vert ikkje tekne opp til dette studieprogrammet." Teksten kan redigeres i FS i etterkant på hvert enkelt program.


Tips! Lenker i infotyper