Kontroller

Frå SAwiki
Gå til: navigering, søk

KONTROLL AV STUDENTERS GRUNNLAG FOR Å TA EKSAMEN

Når kommisjoner er opprettet kan man i prinsippet fordele eksamenskandidater på disse kommisjonene. Det kan allikevel være fordelaktig å undersøke om kandidatene som er eksamensmeldte på et emne faktisk har grunnlag for å ta eksamen. Studentene kan for eksempel ha manglende studierett, ikke ha fått godkjent alle obligatoriske aktiviteter på et emne, ikke betalt semesteravgift, ikke bestå 3- gangersregelen, eller ikke ha oppfylt de eventuelle krav til forkunnskaper som trengs for å gå opp til eksamen.


3-gangersregelen

Kontroll av 3-gangersregelen utføres i utgangspunktet når studenten melder seg til eksamen på Studweb. En del eksamensmeldinger registreres imidlertid også manuelt og direkte i FS. FS kontrollerer ikke mot 3-gangersregelen når eksamensmeldinger registreres manuelt. Manuelt registrerte eksamensmeldinger kan kontrolleres vha. rapport 527.001 Kontroll av tregangersregel.


Kontroll av godkjente obligatoriske aktiviteter

På emner hvor det er obligatoriske aktiviteter kan man sørge for å sjekke om alle studentene har fått godkjent disse oppgavene/aktivitetene. Dette kan gjøre ved å kjøre rapporten FS.555.001 Godkjenningsliste - obligatoriske aktiviteter for eksamensmeldte (Eksamensmodulen, Rapporter/Eksamenskandidat). Denne rapporten kan kjøres for enten et enkeltemne eller for alle emner ved et gitt sted (institutt, fakultet etc)


Kontroller1.jpg


Når denne rapporten er kjørt og en har sjekket at det stemmer at de studentene som ikke har fått godkjent sine obligatoriske aktiviteter kan man i neste omgang kjøre rutinen FS.515.001 Sletting av eksamens- og undervisningsmeldinger (Eksamensmodulen, under Rutiner). Denne rutinene kan enten slette eksamens- og undervisningsmeldingene for de studentene som ikke har fått godkjent sine obligatoriske aktiviteter, eller oppdatere resultatstatus. Sistnevnte setter resultatstatus til Ø, og sletter ikke eksamens- og undervisningsmeldingene til studenten(e) det er snakk om.


Kontroller2.jpg


Kontroll av manglende studierett / generell studiekompetanse (GSK)

Rapporten FS.525.002 Kontroll av manglende studierett (modulen Eksamen, Rapporter/Kontrollrapporter). Denne rapporten kan kjøres for enten enkeltemner eller for institusjoner, fakulteter, steder osv.


Kontroller3.jpg


Kontroll for manglende studierett er en oppgave som utføres regelmessig i hvert semester av Seksjon for studieadministrasjon ved Studieadministrativ avdeling.