Kurs i Eksamensarbeid

Kursbeskrivelse
Kurset tar sikte på å belyse prosessene knyttet til eksamensarbeidet fra studentene får opptak til sine studier til studenten er ferdig, med spesielt fokus på arbeidsoppgaver som støttes av FS. Med oss på kurset vil vi ha representanter fra Eksamensgruppen på Seksjon for Student- og fakultetstjenester som vil bidra ved å svare på spørsmål og delta i diskusjoner.
Kursmateriell
Heldagseksamenskurs.doc
Målgruppe
Ansatte ved UiB som skal begynne å jobbe med FS.
Anbefalte forkunnskaper
Grunnkurs eller noe erfaring med bruk av FS. Forutsetter at en kan finne bilder/rapporter i FS og generelt sett benytte seg av disse (finne/åpne/søke/endre/legge til i bilder og kjøre rapporter).
Tid og sted
Se kursoversikt.