Kurs i LIST

Kursbeskrivelse

List står for ledelsesinformasjon og statistikk, og er et system for å bearbeide og sammenfatte relevant studieadministrativ informasjon.

List er et styrings- og ledelsesverktøy til analyse av blant annet studieprogresjon, ressursutnyttelsen ved studieprogrammer, og skal bidra til å effektivisere og optimalisere beslutningsgrunnlaget for ledere ved institusjonen.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til data som er relevant for resultatmodellen og god kompetanse om studietilbudet ved UiB.

Kursmateriell
Kontaktperson

Frøydis Strøm

Se kursoversikten for kursdatoer og påmelding.