Lagre et personlig rombooking image

De som jobber med Syllabus, jobber på hvert sitt "image". For å lage et slikt image gjør du følgende:

  • Åpne Syllabus og "imaget" for inneværende år (Eks: P:\INFO&SYS\Systemer\Timeplan\S+IMAGE\2010.img).
  • Lagre imaget ved å trykke "Save as" fra menyen.
    • Navngi imaget etter navnet ditt og årstallet imaget gjelder for Eks: P:\INFO&SYS\Systemer\Timeplan\S+IMAGE\BODIL 2010.img).