Lisenser

Genrelt om Lisenser

UiB har 1o samtidige lisenser på Syllabus. Lisensene er knyttet til følgende applikasjoner

  1. Course planner(CP)
  2. Web room booking(WRB)
  3. Find aivailebile rom(FARA)
  4. Syllabus plus dataadapter(SPDA)

Lisensfilene er gyldige fra den dagen fakturaene er betalt og ett år fram i tid. Dersom lisensfilene ikke blir betalt vil de komme varsel i applikasjonene 10 dager før lisenene går ut. Mer informasjon om når de ulikene lisense skal betales finnes på P:\FELLESTJ\Timeplanlegging\

Lisensfiler og software

Lisenser og software finnes på N:\FELLES\syllabus\software

Når vi mottar lisensfiler og/eller software upgrades bør dette sendes til applikasjonsdrif på IT avdelingen slik at programvaren lagres på rett måte og at det lages programpakker. som så distribueres til riktige maskiner.