Mi side sporadisk utilgjengelig om natten mellom kl. 01.30 og 06.00 / My Space unavailable during nights between 01:30 and 06:00

På grunn av nødvendig vedlikehold kan Mi side være utilgjengelig i korte perioder på nettene mellom kl. 01.30 og 06.00. Vedlikeholdsarbeidet vil pågå frem til fredag 25. november.

Vedlikeholdsarbeidet ble avsluttet 16. november.

- - -

Due to necessary maintenance My Space might be unavailable to users in shorter periods at nights between 01.30 and 06.00. The maintenance is scheduled to go on until Friday November 25.

The maintenance was completed November 16.