Ny versjon av Ephorus Fredag 21.januar 2011 / New version of Ephorus Friday January 21 2011

Ny versjon av Ephorus Fredag 21.januar 2011

(Information in English follows below.)


De viktigste forbedringene er:

 • Nytt design på e-postrapportene.
 • Ikoner for enkelt å navigere til neste treff i rapporten er lagt til i den detaljerte rapportvisningen.
 • Forbedret hjelpeside med Ofte stilte spørsmål.
 • Forbedret opplasting av ZIP filer. Zip-filene pakkes ut med en gang og man kan redigere dokumentnavnene.
 • Selve systemet blir tilgjengelig på flere språk: russisk, tyrkisk, bosnisk og tsjekkisk.
 • Flere feil er også rettet i denne versjonen. For eksempel er problemet med at popupbildet ikke åpnet seg korrekt rettet. Det samme er feil ved opplasting av flere filer samtidig. Videre melder Ephorus at de har rettet flere mindre feil som er relatert til grafikk, feilmeldinger og bekreftelsesmeldinger samt ukorrekte tilbakemeldinger.


Eventuelle kommentarer til den nye versjonen av Ephorus (forslag til forbedringer, rapportering av eventuelle feil eller lignende) kan sendes per e-post til Kathrine Slettevold


New version of Ephorus Friday January 21 2011

The most important new features are:

 • New layout for the email reports.
 • Icons to jump to the next match in the report will be included in the detailed report.
 • Improved Help page with FAQs will be included in the Help section.
 • Improved ZIP upload: Selected ZIPfiles are unzipped right away, allowing you to edit the titles of the individual documents.
 • Additional languages: The Ephorus webapplication will be available in Russian, Turkish, Bosnian and Czech.
 • Bugfixes: In addition to the new features, a number of bugs will be fixed as well. This includes the bugs that some users encountered with the upload popup not opening correctly and the multiple file uploader not working correctly. A number of minor bugs related to layout, error- and validation messages, and incorrect feedback have also been fixed.


If you have comments about the new version of Ephorus (suggestions of improvements, reporting of errors/bugs etc) send an e-mail to Kathrine Slettevold