Ny versjon av Ephorus fredag 4.september 2009

Som noen kanskje allerede har oppdaget så har Ephorus lansert en ny versjon med noen nye funksjoner. Her følger en oversikt over hva som er nytt denne gangen:

  • Maksimum filstørrelse er økt til 25 MB for dokumenter og 8 MB for ZIP filer
  • Filtypen WordPerfect (.wpd) støttes
  • Fjernede dokumenter kan hentes frem igjen
  • ZIP filer med mapper støttes
  • ZIP filer kan lastes opp med de samme valgene som finnes for dokumenter.
  • Den totale prosentandelen kan rekalkuleres etter at man har fjernet en eller flere kilder
  • I den detaljerte rapporten (detailed report) kan man se hvilke kilder dokumentet er sammenlignet med ved å plassere musen over
  • Man har mulighet til å få periodiske oversikter over dokumentene man har sjekket
  • I tillegg skal behandlingstiden være redusert betraktelig med denne nye versjonen.


Eventuelle kommentarer til Ephorus (forslag til forbedringer, rapportering av eventuelle feil eller lignende) kan sendes per e-post til Kathrine Slettevold