Ny versjon av Mi side 4.11.2011 / New version of My Space 11.4.11

Fredag 4. november mellom kl. 14.30 og kl. 15.30 ble det produksjonssatt noen særtilpasninger i eksisterende innleveringsfunksjonalitet for å fasilitere sømløs overgang mellom leveringsløsningen for digital skoleeksamen, Mi side og Eksamensarkivet. Modifiseringene påvirker ikke den daglige opplevelsen av innleveringsmodulen slik den fremstår for brukerne i dag.


English: Friday November 4 between 14:30 and 15:30 some adjustments in the homework module were launched to meet the needs of a newly developed digital exam system. My Space will be able to facilitate single sign-on access between the digital exam system, My Space and the Exam Archive. The modifications will not interfere with existing functionality.