Ofte stilte spørsmål

Innhaldsliste

Rom:

Jeg får feilmelding når jeg forsøker å bestille rom på webrombookingen

Webrombookingen er en applikasjon som er sårbar og faller dessverre lett ut. Prøv igjen senere. Vi ønsker ikke å gjøre bookinger som skulle vært i WRB for deg. Da mister du muligheten til å endre bookingene selv, dessuten mister du lett oversikten over hvilke bookinger som er gjort.

Jeg ønsker å reservere rom til et møte som skal være neste semester

Muligheten for å reservere rom åpner etter at undervisning er lagt.

Fremgangsmåten er beskrevet i håndboken for FS timeplanlegging. Lenke til "Viktige frister for Timeplanlegging"


Passordet mitt fungerer ikke på webrombookingen

Det gis ut egne passord til webrombookingen for de som har behov og ønske om å kunne styre sine egne bestillinger. De som ikke har eget passord kan bestille rom til møte el. Ved å sende bestilling til timeplan@ua.uib.no


Jeg har bestilt et rom via webrombookingen, men fått beskjed om at bestillingen er kansellert

Bestillingen må godkjennes før rommet blir reservert. Det betyr at rommet er ledig i kalenderen selv om noen har gjort en bestilling. Vi godkjenner forespørsler i den rekkefølgen de kommer inn. Dersom du har fått en kansellering av din forespørsel kan det være fordi rommet har blitt opptatt i mellomtiden, eller at webrombookingen ikke er åpnet for neste semester.


Jeg kan se at rommet er ledig i kalenderen, men det kommer ikke opp på listen når jeg leter det opp i webrombookingen. Er det noe galt?

Det er ikke noe galt, rommet er ikke mulig for deg å reservere. For eksempel kan rommet kan være stengt/avsatt til interne formål uten at det vises i kalenderen.

Jeg har bestilt et rom, men nå trenger jeg det ikke likevel. Hvordan kansellerer jeg det?
Her er 'my reservations' i webrombookingen. Klikk på bildet for å se detaljer.

Om rommet er bestilt gjennom webrombookingen og du har fått en bekreftelse. Lenke til bestillingsbekreftelse. Logger du deg på som vanlig, gå så inn på den lyseblå menyen nederst som heter ”my reservations/myne bestillinger” Her kan du slette reservasjoner.

Jeg har bestilt rom og ønsker å endre tidspunktet

Dersom du har bestilt rom gjennom webrombookingen. Skal du ha fått en slik bekreftelse. Logger du deg på som vanlig, gå så inn på den lyseblå menyen nederst som heter ”my reservations/myne bestillinger” Her kan du slette reservasjonen, og opprette en ny med det rette tidspunktet.

Jeg trenger å reservere rom til kurs/konferanse som skal være neste semester

Undervisning har førsteprioritet på romresursser. Derfor åpnes bookingen av rom etter at timeplanen er lagt, 1. Desember for våren, og 1. Juni for høstsemesteret. Noen ganger er det likevel konferanser som må planlegges i god tid. Det må være konferanse av stor betydning for Universitetet i Bergen som helhet for at det skal prioriteres over undervisning. Se forøvrig "Viktige frister for Timeplanlegging"

Undervisning:

Jeg ønsker å legge til en ekstra forelesning/seminar på et emne

Meld det inn på reviewlisten

Jeg ønsker flere seminar-/kollokviegrupper

for å få til å lage flere grupper må gruppene lages i FS først. For strukturen må være lik i begge systemene. Når du har laget de ekstra gruppene melder du inn i reviewlisten at du ønsker at det blir timeplanlagt for disse gruppene. Nevn gjerne at du har lagt de til i FS.

Jeg ønsker å reservere et rom til studentstyrt kollokvie, som ikke er en del av undervisningsopplegget

Rom bestilles i webrombookingen, og husk å legge til studenten det gjelder sin adresse i feltet for email også. Uib har flere kollokvierom som passer til kollokvieaktivitet.

En student har spurt om jeg kan reservere et auditorium til henne. Hun skal ha møte i studentlaget/korpset sitt.

Fakultetene skal ikke gjøre denne reservasjonen. Be henne ta kontakt med eiendomsavdelingen. De forvalter bruken av rommene for studentorganisasjoner.

Hvordan fjerner jeg forelesninger?

Meld det inn i reviewlisten. Dersom det er mindre enn to netter til forelesningen skal være må det gjøres på en annen måte for at studentene skal få beskjeden i tide.

Jeg trenger å flytte på en forelesning

Meld inn på reviewlisten. Velg den blyanten som er ved siden av den forelesningen det gjelder.

Rommet vi har fått til forelesningen er ikke det rommet vi ønsket oss

I timeplangruppen planlegger vi etter Retningslinjer for timeplanlegging ved UiB. Det innebærer at ikke alle får det rommet de ønsker. Dersom rommet tildelt ikke passer behovet tar vi i mot endringer av timeplanen i redigeringsperioden. Vi kan ikke flytte annen undervisning ut at et lokale de er tildelt. Så alle endringer må være til rom som er tilgjengelige.

Timeplanleggning:

Jeg får ikke opp noe når jeg søker på emnet i Undervisningsaktivitet samlebilde

I slutten av hvert semester kopierer UA timeplaninformasjon fra året før til undervisningsaktiviteten som er for neste år. Nye emner må derimot opprettes fra grunnen av. Det vanlige er å kopiere strukturen fra et annet emne som har tilsvarende struktur.

Fremgangsmåten er beskrevet i håndboken for FS timeplanlegging. Lenke til "Registrere undervisningaktiviteter"

Jeg vil legge til et foretrukket rom i FS for emnet. Men det er ikke noe sted å legge det til.

Klikk på området der det står 'Rom (bygning/rom)', da blir området er aktivt. Så går du opp på menyen øverst og velger ”ny rad”. Lenke til demonstrasjonsvideo.

Lenke til demonstrasjons video

Jeg skal ikke ha rom på aktiviteten. Vi har eget rom. Hvordan forteller jeg dere det?
Skriv 'Ikke rom' i dette feltet. Klikk på bildet for å se detaljer.

Ikke legg til rom, og skriv i kommentarfeltet ”ikke rom”.


Ta kontakt med Brukerstøtte for Timeplanlegging og rombestilling for mer informasjon og/eller se brukerveiledning: Veiledning for innlegging og vedlikehold av timeplandata i FS.