Overføre kull som section

Oppdatering 21.04.2009 (ØØ): Dette har ikke blitt gjort siden 2008. Mye kan tyde på at det kun er odontologi som benytter dette og da kun på programmet BAOD-TANNP. For å kunne benytte denne må den kjøres like etter at aktiviteter for fakultetene er overført første gang (ellers vil den skrive over det som fakultetet gjør av endriner i S+). Neste "sjanse" er altså for overføringen av vår 2010.

Det vil fungere greit for oss om fakultetene ønsker å vedlikeholde dette helt og holdent i S+ (slik odont tydeligvis har gjort for våren 2009). Det eneste vi da trenger å gjøre er å opprette kullene som Section i S+ og det gjøres manuelt i S+.

Dersom prosedyren skal kjøres, må en først inn i den og endre år (den kobler til S+ databasen og da må korrekt databaselink benyttes).


Gjøres ved følgende steg:

1) Kjøre rutinen FYLL_EGNE_INTERIMSTABELLER (kjøres i toad som bruker FS)

Logg inn som fs-bruker og i et blankt sql-vindu lim inn:


begin

fs.fyll_egne_interimstabeller (2008, 'VÅR');

end;


Trykk deretter på knappen med to grønne piler (Execute as a script).

2) Kjøre SPDA mot korrekt image og med korrekt ini-fil (section.ini)