Overføre studentsets

  • Skript for å generere data i interimstabellen ligger på "semestermappen" (f.eks. P:\FELLESTJ\Timeplanlegging\teknisk\div sql\Ved overføring til S+\V08).

Prosedyren afaoo.hentundkollisjon genererer kombinasjoner for forrige tilsvarende semester (vår->vår, høst->høst). Semester må oppdateres manuelt.

  • Prosedyren som genererer undervisningskollisjoner må oppdateres for hvert semester.
  • Til slutt kjøres spda med ordinær inifil (fslink-weeks.ini). Kryss av for å overføre kun studentsets.
  • Det er viktig at det ikke utføres eksport fra FS mellom etter studentssets er generert og før de er overført med SPDA. SPDA må heller inne benyttes før genereringen er ferdig.