Periodisk vedlikehold av rom

  • Påskeuke
  • Sommerferie (uke 26 - uke 33)
  • Juleferie (uke 52- uke 2)