Registrere eksamensmeldinger

Frå SAwiki
Gå til: navigering, søk

Manuell registrering av eksamensmelding

EKSAMENSMELDING AV ENKELTSTUDENTER

Manuell registrering av eksamensmelding for en enkel student kan gjøres ved å søke frem den gitte studenten i bildet Studieprogramstudent samlebilde (under Bilder i Person-menyen). Deretter kan man gå til underbildet/fanen EksMeld og legge til en ny rad. Her kan en legge inn emnet studenten skal eksamensmeldes i, samt hvilket år og eksamensmåned som gjelder for denne eksamensmeldingen.

Registrere-eksamensmeldinger1 .jpg


Altså legger en inn "184" for institusjonen (UiB), samt emnekoden (for eksempel ECON100) og versjonskoden. Det er viktig at en setter "N" i feltet for "kandidat". Dette skyldes at studentene senere vil bli kandidatnummerert, og det er kun de som har "N" i dette feltet som da vil bli nummerert. Videre må en legge inn år og måned for eksamenen i emnet - her er det typisk 06 for eksamen i vårsemesteret og 12 for eksamen i høstsemesteret. Eksamensstatus må også legges inn - her er det normalt sett "ORD" (ordinær eksamen) som brukes, såfremt eksamensmeldingen ikke gjelder en kontinuasjonseksamen (KONT) eller lignende. Til slutt må en også legge inn år og semester for eksamensmeldingen - dette er normalt sett inneværende semester som eksamensmeldingen blir foretatt.

Dersom studenten også skal delta på undervisning i emnet som han/hun eksamensmeldes i kan dette også gjøres manuelt. Se punktet "Manuell registrering av undervisningsmelding" under Undervisningsadministrasjon.


EKSAMENSMELDING AV FLERE STUDENTER PÅ SAMME EMNE

Dersom en manuelt skal eksamensmelde flere studenter på samme emne kan dette gjøres i bildet Eksamen Samlebilde (i modulen Eksamen, under Bilder). Her kan man søke frem emnet det er snakk om, samt år, måned og eventuelt også eksamenstypen (ORD, KONT og så videre) som eksamensmeldingen skal gjelde for. En kan deretter legge inn flere eksamensmeldinger i underbildet/fanen Eks.meld eller Eks.meld2 (her vil Eks.meeld2 bli brukt - men fremgangsmåten er mer eller mindre identisk i begge underbildene). I dette underbildet kan en legge inn en ny rad, hvor en legger inn fødsels- og personnummer til en gitt student, samt legge inn årstall og termin for når eksamensmeldingen ble foretatt.


Registrere-eksamensmeldinger2 .jpg


Igjen er det viktig å sette "N" i feltet "er kandidat" for å sikre at studenten(e) vil bli kandidatnummerert senere.

I tilfeller hvor en skal eksamensmelde flere studenter på samme emne kan det være lurt å bruke en profil for dette underbildet. Dette gjøres ved å markere en rad i underbildet, og deretter trykke på knappen "Profil" på knapperaden øverst (indikert med et gult lyn). Her kan en forhåndsdefinere innholdet i feltene man må registrere data i ved oppretting av nye rader - slik at en unngår en del punching.

Registrere-eksamensmeldinger3 .jpg


Når dette er gjort vil feltene "melding foretatt" (både årstall og termin), samt "er kandidat" være forhåndsutfylte med de verdiene som er vist i bildet ovenfor.


Eksamensmelde kull/klasse

Det er mulig å melde opp alle studenter på et studiekull til en eksamen i et gitt emne. Dette kan gjøres ved hjelp av rutinen FS.510.001 Oppmelding av studiekull til eksamen (Rutiner under Eksamensmodulen). Denne rutinen gjør det mulig å melde opp alle studenter på et gitt kull på et studieprogram til et enkeltemnes eksamen, eller til eksamen i alle emner som inngår i kullets studieplan for et gitt semester.


Registrere-eksamensmeldinger4 .jpg