Registrere spesialtilpasninger

SPESIALTILPASNINGER OG EKSAMENSTILPASNINGER - FORSKJELLER OG FREMGANGSMÅTE

Det er mulig å legge inn spesialtilpasninger og/eller eksamenstilpasninger for studenter som skal ta eksamen på et eller flere emner. Begge former for tilpasning kan gjøres for enkeltstudenter i bildet Student Eksamen Samlebilde (i Eksamensmodulen).

Registrere tilpasning til enkelteksamen

En eksamenstilpasning er en tilpasning som gjøres for en student på en bestemt eksamen i et gitt emne. Den er altså knyttet til bestemte emner, i motsetning til spesialtilpasninger som vil gjelde eksamener i alle emner. For eksempel kan det tenkes at studenter trenger mer tid i forbindelse med eksamen som avholdes på datarom pga migreneproblemer eller tilsvarende.


Registrere-spesialtilpassninger1.jpg


I forbindelse med spesialtilpasninger er det verdt å merke seg at det er mulig å hente ut lister over studenter som skal ha denne typen tilpasninger. For eksempel kan man bruke rapporten FS.530.001 Spesialtilpasninger for Eksamen (Eksamensmodulen, Rapporter/Søknadsbehandling) for å hente ut alle studenter som har fått spesialtilpasninger ved enten et sted eller et emne i en gitt eksamenstermin.


Registrere-spesialtilpassninger2.jpg

Det finnes også flere tilsvarende rapporter under Søknadsbehandling som viser de samme tallene, men med noe ulike uttrekkskriterier. Dette er FS.530.002, FS.530.003 og FS.530.004.


Permanente tilpasningsbehov for person

En spesialtilpasning (persontilpasning) er å regne som en permanent tilpasning som skal gjelde for flere semestre eller lignende, altså ikke bare for en bestemt eksamen, For eksempel funksjonshemninger er et eksempel på en spesialtilpasning som vil kunne gjelde for alle eksamener og - terminer, mens for eksempel pollenallergi vil kunne være en spesialtilpasning som kun vil gjelde for eksamener i vårsemesteret.


Registrere-spesialtilpassninger3.jpg