Roller i Inspera

Roller i Inspera

Inspera opererer med ulike roller for ulike typer brukere. I hovedsak kan en skille mellom to hovedtyper roller, administrativ rolle, og forfatter-sensor rolle.

Administrativ rolle

Som administrator i Inspera vil man få tilgang