Rollover rutiner

Oppgradering av Hervor(uib.no) fra WRB 1.2.12 til WRB 1.3.0

 1. Stenge ned webimage og andre image på Hervor for 2008
 2. Installere klient Syllabus+ 3.6.0 SWS.exe
 • sist gang manglet Splus.dll etter installasjon. Sjekke hvorfor og passe på at den er med.
 1. Installere WRB 1.3.0 og WRB.1.3.0_med
 2. Installere WRB1.3.0 og så kopiere katalog slik at vi får WRB 1.3.0_med
 3. Kopier Userconfigfil fra Volund (usikkert om nødvendig)
 4. Kopier userconfig fra (volund (siste år)
 5. sjekke innhold WRB Addons ligger rett under wwwroot, kommer over av seg selv.
 6. Alle sheduled tasks skal ha Hervor/rombook i run as
 7. Sheduled tasks (kontrollpanel) endre lenker

Notifier :

- webrombooking - notifyer (kun en Notifyer )

Start in C:\Program Files\Scientia\Web Room Booking Notifier 1.3.0 Run C:\Program Files\Scientia\Web Room Booking Notifier 1.3.0\Notifier.exe""

Tilsvarende prosedyre gjentas for server Ivalde(uib.no) som da vil gjelde året 2009. Hervor blir da ansvarlig for partallsår, mens Ivalde blir ansvarlig for oddetallsår.

Oppretting av ny database(feks 2008)

 1. Logger på inneværende år (her 2008) med bruker sdadmin.
 2. Last ned et ferskt (2008) image.
 3. Koble imaget fra databasen.
 4. Save as 2008_standalone.img
 5. Åpne 2008_standalone.img
 6. Slette alt under menyen timetables utenom department, location og zone, named availabilities, named start preferences, suitabilities og Tags.
 7. Save som syllabus Plus file. (her på N:Syllabus).
 8. Åpne 2009 databasen for første gang med coordinator som brukernavn. Coordinator enste bruker som har lov å endre institutionoppsett og laste data i tomt image.
 9. Koble til 2008-databasen med SDB Administrator (bruker SDADMIN)
 10. Lagre en User profile (Pass på Save Object as: Hostkey)
 11. Lukk SDB Administrator
 12. Koble til 2009-databasen med SDB Administrator (bruker SDADMIN)
 13. Åpne filen som nettopp ble laget
 14. Skriv tilbake og lukk (discard)

Flytting av data til Hervor.uib.no

 • Laste inn image fra gjeldende database,(Her SDB 2008).
 • kan gjøres med egen bruker, men ble i dette tilfellet gjort med coordinator fordi det var nødvendig å endre institution upset (bare coordinator brukeren kan endreinstitution upset, under forutsetnning av at imaget er tomt for data).
 1. Koble fra image og lagre som standalone
 2. Siden vi her skal laste tilsvarende data som allerede ligger i proddatabasen gjennomføres ikke punkt 6 i menyen over. Ingenting slettes.
 3. Det lages en SPF fil av hele imaget som legges i en egen mappe på disken N: IT on skuld i mappen Syllabus.
 • punkt 1 og 2 gjenntas også for SDB ADMIN med bruker SDBADMIN slik at man får alle brukere inmportert.(filformat UPS)
 1. SPF filen av image som ligger på IT on skuld kan så importeres til tom image på Hervor. N disken er mappet til Hervor.uib.no. Husk å sjekke at institution upset er likt som i produksjonbasen
 • Bruker må ved innlasting være coordinator
 • hak av for write back for hver 500 aktivitet før start av import
 • Innlasting av data gjenntas med UPS fil for SDBADMIN
 • Her benyttes SDADMIN som bruker