Rutiner ved utlegging av linker til Review-list og WRB

Link til WRB - ved semester skifte

Jobben bestilles ved Issue til IT-avd. Vagar har de aktuelle linkene som ligger bak.

STANDARD WRB; Link for http://rom.uib.no/1/2009
MED/MN/PØA WRB; Link for http://rom.uib.no/2/2009

Link til Reviewlist - ved semester skifte

Jobben bestilles ved Issue til IT-avd., Vagar.

Ved skifte av database fra f.eks 2008 sdb til 2009 sdb må følgende endres i i Scriptet for rewievlist:

tnsnames.ora må endres til riktig database f.eks 2008sdb. Denne må nå peke mot 2009.

Bakgrunnen for dette er at man trenger å ta vare på historiske baser

Endringer av e-poster ved overgang til ny database

templatene som må endres ligger på følgende sti C:\Program Files\Scientia\Web Room Booking Notifier 1.3.2594\Templates

overskrift i e-post

<Subject>Bestillingsbekreftelse (2009): <xsl:value-of select="//Booking/Name" /></Subject> -- her endres (sett inn riktig årstall)--

For mer informasjon

For mer info: http://rom.uib.no/2009/wrb_addons/activity_lookup.asp?booking_reference=<xsl:value-of select="//Booking/Reference" /> -- her endres første del av lenke dvs hhtp://rom.uib.no/sett inn riktig årstall/wrb_addons/activity_lookup.asp? --merk at her må folk fra studentportalen inn å lenke opp riktig med http://rom.uib.no/ årstall. Dette kan bestilles i samme jobb issue som angitt øverst på siden

Prosedyren må gjentas for følgende templater

ActiveScheduled_en-GB.xslt ActiveScheduled_en-GB.xslt ActiveScheduled_en-US.xslt ActiveScheduled_is-IS.xslt ActiveScheduled_nb-NO.xslt ActiveScheduled_nn-NO.xslt

Disse trenger ingen endring

Her er det ikke noen årstall eller referanse til lenker som skal endres per i dag

CancelledScheduled.xslt,CancelledScheduled_en-GB.xslt,CancelledScheduled_en-US.xslt, CancelledScheduled_is-IS.xslt,CancelledScheduled_nb-NO.xslt,CancelledScheduled_nn-NO.xslt, CancelledUnscheduled.xslt,CancelledUnscheduled_en-GB.xslt,CancelledUnscheduled_en-US.xslt, CancelledUnscheduled_is-IS.xslt,CancelledUnscheduled_nb-NO.xslt,CancelledUnscheduled_nn-NO.xslt,

Disse må gjennomgås ved hvert årsskifte. Det bør dog presiseres at disse scriptene burde vært flyttet til en av IT avdelingens maskiner og bygget om for lettere vedlikehold. Dette ble meldt inn og ligger sannsynligvis som en long term issue på IT- avdelingen.