Saksbehandlerrolle i Studentweb

Frå SAwiki
Gå til: navigering, søk

I den nye versjonen av Studentweb er det mulig å logge på som saksbehandler i Studentweb ved å klikke på SW-ikonet i Student samlebilde. Når man klikker på denne knappen vil nettleseren åpne innloggingssiden for Studentweb. Saksbehandleren logger da på med sitt eget fødselsnummer og pin-kode. Når man har logget inn velger man Saksbehandler i menyen, og fødselsnummeret til studenten man hadde i Student samlebilde vil da være ferdig utfylt. Når du logger inn på denne måten vil du kunne bruke studweb uten at endringer faktisk blir lagret til FS. Dette kan være nyttig når man ønsker å se hvordan Studweb fungerer for en student med tanke på emnevalg og lignende.

En forutsetning for at dette skal fungere er at ditt fødsels- og personnnummer er lagt inn i saksbehandlertabellen. Dersom dette ikke er lagt inn vil du få melding om dette når du klikker SW-ikonet. Du kan da sende en epost til fs-hjelp@ua.uib.no og be om at ditt fødsels- og personnummeret blir lagt inn i saksbehandlertabellen.

Det er også mulig å logge på som saksbehandler med oppdateringsrettigheter, men for å kunne gjøre dette kreves det en egen rettighet i FS. For å få denne rettigheten må man fylle ut søknadskjema (http://www.uib.no/fs/skjema/adm_systemer.doc), få søknadskjemaet underskrevet av overordnet, og sende det til Seksjon for fellesjenester. Det bør da gå tydelig frem av søknadskjemaet at man skal ha rettigheter til å oppdatere i Studweb når man logger på som saksbehandler.