Captcha-hjelp

Internettsider som kan verte endra av alle, som denne wikien, vert ofte misbrukte av reklameinnleggjarar (spammarar) som nyttar bottar til å poste mange lenkjer om gongen. Sjølv om slike reklamelenkjer kan verte fjerna er dei til stor irritasjon.

Nokre gonger, særleg viss du vil leggje til nye internettlenkjer til ei side, kan wikien vise deg eit bilete av ein farga eller ujamn tekst og be deg skrive inn orda som vert viste. Sidan det er vanskeleg å automatisere denne oppgåva, vil funksjonen sleppe dei fleste verkelege menneska gjennom, men stoppe reklamerobotar.

Diverre finst det i augeblikket ikkje noko lydalternativ for brukarar med nedsett syn som brukar tekst- eller talebaserte nettlesarar. Ver venleg å kontakte administratorane viss denne funksjonen hindrar deg i å gjere skikkelege endringar. Trykk på «attende»-knappen for å kome tilbake til endringssida.

Du må ha informasjonskapslar aktivert i nettlesaren din for at dette skal verke.