Studentportalen

Studentportalen er en felles web-portal for studenter ved UiB.

Formålet med portalen er å sikre en enhetlig struktur på studieinformasjonen på web for hele universitetet, og at at informasjonen kun publiseres ett sted.

Brukerstøtte

Statistikk

Lenker