UAWiki:Vilkår

For å kunne redigere sider i wikien skal man på forhånd ha lest og forstått innholdet i IKT-reglementet for UiB.