Årshjul Timeplan (Syllabus+/Enterprise/WRB)

Versjonen frå 5. september 2014 kl. 14:40 av Pkj022 (Diskusjon | bidrag)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

Hvem gjør hva når teknisk på timeplan

 • Sette opp ny Syllabus-database (sdb) på serveren (tistel) - (BAD) - september
 • Sette opp integrasjoner til web med den nye basen - (IA)
  -Sette opp Aktivitetsoppslag S+ - (SA)
 • Legge den nye basen inn i Enterprise-portalen på applikasjonsserveren (ivalde) - (SA)
  [P:\INFO&SYS\Systemer\Timeplan\Teknisk\Dokumentasjon applikasjoner\Enterprise Dokumentasjon\2939 - Enterprise Installation Instructions.pdf] (7.3.8, s.22)
 • Legge innhold inn i ny sdb - (SA)
  -Dumpe data fra inneværende base (spf-fil)
  -Åpne ny, Institution Setup, laste brukerfil og datafil (spf-fil)
  -Rydde og klargjøre
 • Teste SPDA-kobling - (SA)
 • Overføre kollisjonsmatriser fra FS - (SA)
 • Starte overføring av vårens timeplaner fra FS - (SA) - 1. oktober
 • Timeplanlegge vårens timeplaner i S+ - (SA)
  -Teste FARA
 • Åpne for aktuelle IP-adresser på databasen (alle som skal inn i S+/ET) - (BAD)
 • Sende ut ny klientpakke med image-fil koblet til ny base - (WIN)
 • Kopiere AM-roller og -brukere fra inneværende til neste års base, men IKKE aktivere WRB-rollen for neste år - (SA)
 • Sette opp ny WRB på applikasjonsserveren (ivalde) - (SA)
 • Sette opp ny WRB Notifier på applikasjonsserveren (ivalde) - (SA)
 • Sperre andre halvår for booking i WRB (web.config) - (SA)
 • Aktivere WRB-rollen for ny sdb i AM / legge ut lenke til ny WRB på wikien - (SA) - 1. desember
 • Arkivere høstens revisjonsliste til Gamle timeplaner på wikien - (SA) - januar
 • Stoppe fjorårets WRB service og deaktivere fjorårets Notifier på applikasjonsserveren (ivalde) - (SA) - januar
 • Overføre kollisjonsmatriser fra FS - (SA)
 • Starte overføring av høstens timeplaner fra FS - (SA) - 1. mars
 • Timeplanlegge høstens timeplaner i S+ - (SA)
 • Åpne andre halvår for booking i WRB (SA) - 1. juni

SA = Studieadministrativ avdeling (seksjon for studieinformasjon og systemforvaltning)
BAD = IT-avdelingen, Basisapplikasjoner og drift
IA = IT-avdelingen, Integrasjons- og applikasjonsutvikling
WIN = IT-avdelingen, Faggruppe Windows