Diskusjon:Kontroller

GJENSTÅR Å FÅ KLARLAGT OG BESKREVET

  • Få klarlagt og beskrevet arbeidsfordelingen mellom UA/fak/inst