Skilnad mellom versjonar av «Diskusjon:Kursoversikt»

(Fordeling av informasjon mellom kursoversikt og kursbeskrivelse)
Line 1: Line 1:
Kursoversikten burde ha informasjon om sted (bygg/rom). Vi tar i økende grad i bruk andre lokaler enn det i BT-bygget og da blir det krøkkete å ha informasjon om sted inne i selve kursbeskrivelsen. Det samme gjelder påmeldingsinformasjon. Noen ganger holder vi et standardkurs for en spesiell målgruppe (f.eks. et fakultet) og da blir det også feil  ha informasjon om påmelding på siden med kursbeskrivelse. Informasjon om påmelding bør stå nederst på kursoversikten (Der annet ikke er oppgitt sendes påmelding til ...). Kursbeskrivelsene bør fokusere på innhold og målgruppe.
 
  
 
== Fordeling av informasjon mellom kursoversikt og kursbeskrivelse ==
 
== Fordeling av informasjon mellom kursoversikt og kursbeskrivelse ==
  
 
Kursoversikten burde ha informasjon om sted (bygg/rom). Vi tar i økende grad i bruk andre lokaler enn det i BT-bygget og da blir det krøkkete å ha informasjon om sted inne i selve kursbeskrivelsen. Det samme gjelder påmeldingsinformasjon. Noen ganger holder vi et standardkurs for en spesiell målgruppe (f.eks. et fakultet) og da blir det også feil ha informasjon om påmelding på siden med kursbeskrivelse. Informasjon om påmelding bør stå nederst på kursoversikten (Der annet ikke er oppgitt sendes påmelding til ...). Kursbeskrivelsene bør fokusere på innhold og målgruppe.
 
Kursoversikten burde ha informasjon om sted (bygg/rom). Vi tar i økende grad i bruk andre lokaler enn det i BT-bygget og da blir det krøkkete å ha informasjon om sted inne i selve kursbeskrivelsen. Det samme gjelder påmeldingsinformasjon. Noen ganger holder vi et standardkurs for en spesiell målgruppe (f.eks. et fakultet) og da blir det også feil ha informasjon om påmelding på siden med kursbeskrivelse. Informasjon om påmelding bør stå nederst på kursoversikten (Der annet ikke er oppgitt sendes påmelding til ...). Kursbeskrivelsene bør fokusere på innhold og målgruppe.

Versjonen frå 29. september 2007 kl. 21:05

Fordeling av informasjon mellom kursoversikt og kursbeskrivelse

Kursoversikten burde ha informasjon om sted (bygg/rom). Vi tar i økende grad i bruk andre lokaler enn det i BT-bygget og da blir det krøkkete å ha informasjon om sted inne i selve kursbeskrivelsen. Det samme gjelder påmeldingsinformasjon. Noen ganger holder vi et standardkurs for en spesiell målgruppe (f.eks. et fakultet) og da blir det også feil ha informasjon om påmelding på siden med kursbeskrivelse. Informasjon om påmelding bør stå nederst på kursoversikten (Der annet ikke er oppgitt sendes påmelding til ...). Kursbeskrivelsene bør fokusere på innhold og målgruppe.