Skilnad mellom versjonar av «Eksamensdatoer og trekkfrister»

 
Line 1: Line 1:
 +
#REDIRECT [[FS-brukerdokumentasjon er flyttet til MittUiB]]
 
==Registrering av eksamensdatoer==
 
==Registrering av eksamensdatoer==
  

Siste versjonen frå 15. juni 2017 kl. 10:57

Registrering av eksamensdatoer

Eksamensdato registreres i bildet Vurderingsenhet. Feltene er tonet ned dersom vurderingskombinasjonen ikke har vurdkombtype = 'EKSAMEN'.

Eksamen over flere dager

Dersom en eksamen avvikles over flere dager anbefales det å opprette egne vurderingskombinasjoner for hver dag (se eksempel på denne siden). Det vil da automatisk (se informsjon om oppretting av vurderingsenheter) bli opprettet vurderingsenheter for hver eksamensdag. Det vil ikke bli meldt studenter til disse vurderingsenhetene, men det vil være mulig å angi eksamensdato slik at denne blir synlig for studentene på Studweb.

Innleveringsdato

For oppgaver registreres det ikke eksamensdato, men en innleveringsfrist. For at feltet for innleveringsfrist skal være tilgjengelig og ikke tonet ned, må vurderingskombinasjonen ha vurdkombtypen 'OPPGAVE'.

Kontrollrapporter

FS533.001 Kollisjonsmatrise - eksamensmeldte

Denne rapporten kan benyttes for å finne eksamener som kolliderer for eksamensmeldte studenter. Den viser (enten som en liste eller som en krysstabell) kombinasjoner av emner hvor det finnes minst 1 student som er meldt til begge og hvor det ikke er oppgitt samme eksamensdato eller hvor minst en av vurderingsenhetene ikke har fått angitt eksamensdato. Den tar altså med kollisjoner som gjelder vurderingsenheter hvor det ennå ikke er oppgitt eksamensdato.

FS533.002 Eksamensplankollisjoner

Denne rapporten viser alle studenter på kull knyttet til en stedkode som har kollisjoner blant sine eksamensmeldinger. Den tar altså utgangspunkt i kull knyttet til stedkoden og viser derfor også studenter som har kollisjoner mellom emner som ikke nødvendigvis er knyttet til stedkoden.

Hente ut oversikt over planlagte eksamener og innleveringsfrister

Dette dokumentet viser hvordan en kan ta ut rapporter som viser planlagte eksamener og innleveringsfrister:

Veileder for å hente ut oversikt over planlagte eksamener og innleveringsfrister.


Registrering/Generering av trekkfrist

Alle rot-vurderingsenheter må ha trekkfrist. Dersom det ikke er angitt trekkfrist vil studenten ikke kunne trekke seg fra eksamen når kandidatnummerering er foretatt og dersom kandidatnummerering ikke er foretatt kan studenten trekke seg helt fram til eksamensdagen. Trekkfrister er derfor viktig i forhold til 3-gangersregelen.

Arbeidet med å få registrert trekkfristen kan utføres på flere måter.

a. Manuelt

Man kan søke fram alle rot-vurderingsenheter man ha ansvar for i bildet og Vurderingsenhet samlebilde og angi trekkfristen der.

b. Beregne trekkfrist på bakgrunn av eksamensplan

Dersom en har lagt inn eksamensdatoer og enten uttaksdato eller innleveringsfrist av oppgave, kan en benytte rutinen "FS508.004 Oppdatering av frister for vurderingsenhet" til å beregne trekkfristen.