Skilnad mellom versjonar av «Eksport av utdanningsdata til utdanning.no»

Frå SAwiki
Line 2: Line 2:
  
 
CDM knyttes til infotype i FS, f.eks CDM-kategorien PRG-PROFESSION (Karrieremuligheter) knyttes til B_RE_YRKES (Yrkesvegar). Innholdet fra infotypen B_RE_YRKES blir da vist under avsnittet ”Karrieremuligheter” på studieprogrammets side på utdanning.no.
 
CDM knyttes til infotype i FS, f.eks CDM-kategorien PRG-PROFESSION (Karrieremuligheter) knyttes til B_RE_YRKES (Yrkesvegar). Innholdet fra infotypen B_RE_YRKES blir da vist under avsnittet ”Karrieremuligheter” på studieprogrammets side på utdanning.no.
 
 
 
  
  
Line 15: Line 12:
 
|Rekrutteringskategori
 
|Rekrutteringskategori
 
|-
 
|-
| M_RE_***
+
|prg-degree
| Rekrutteringstekster, primært hentet fra studiebrosjyre og programfoldere.
+
|Kvalifikasjon etter fullført program
| Masterprogram
+
|SP_GRADEN / Graden
 
|-
 
|-
| SP_***
+
|prg-formalPrerequisites
| Studieplan for studieprogram, ny mal
+
|Krav til forkunnskap
| Brukes på alle nivåer (Se [[Studieplan]])
+
|SP_OPPTAK / Opptakskrav
 
|-
 
|-
| SP***
+
|prg-formOfTeaching
| Studieplan for studieprogram, gammel mal. Fases ut vårsemesteret 2010.
+
|Undervisningsmetode for programmet
| Brukes på alle nivåer (Se [[Studieplan]])
+
|SP_UNDMETO / Undervisningsmetodar
 
|-
 
|-
| EB_***
+
|prg-learningObjectives
| Emnebeskrivelse (studieplan) for emne, ny mal
+
|Beskrivelse av mål og læringsutbytte
| Brukes på alle nivåer (Se [[Emnebeskrivelse]])
+
|SP_UTBYTTE / Læringsutbyte/resultat
 
|-
 
|-
| EM***
+
|prg-level
| Emnesbeskrivelse (studieplan) for emne, gammel mal (Fases ut vårsemesteret 2010)
+
|Studienivå; årsstudium, bachelor, master, osv.
| Brukes på alle nivåer (Se [[Emnebeskrivelse]])
+
|Fast felt
 
|-
 
|-
| E_RE_***
+
|prg-profession
| Rekrutteringstekster hentet fra Course Catalogue
+
|Karrieremuligheter
| Brukes kun på emner (alle nivåer) som tilbys utvekslingsstudenter (NB! språk skal være engelsk). Denne kategorien er foreløpig ikke i bruk på eksternweb.
+
|SP_YRKESE Yrkesvegar
 
|-
 
|-
| EVU_***
+
|prg-programDescription
| Omtale av etter- og videreutdanningskurs.
+
|Generell beskrivelse av programmet
 +
|SP_INNHOLD / Mål og innhald
 +
|-
 +
|prg-programDuration
 +
|Antall semester varighet for programmet
 +
|Fast felt
 +
|-
 +
|Prg-programIntroduction
 +
|Kort beskrivelse av programmet
 +
|Rekrutteringskategori
 +
|-
 +
|prg-programStructure
 +
|Beskrivelse av programoppbyggingen
 +
|SP_REKKEFO / Rekkefølje for emne i studiet
 +
|-
 +
|Prg-qualificationDescription
 +
|Beskrivelse av studiets mål og læringsutbytte (DS 3.1)
 +
|Fast felt
 +
|-
 +
|Prg-recommendedPrerequisites
 +
|Anbefalt forkunnskap
 +
|SP_ANBFORK / Tilrådde forkunnskapar
 +
|-
 +
|prg-studentPlaces
 +
|Antall studieplasser evt. åpent studium
 +
|Rekrutteringskategori
 +
|-
 +
|prg-studyAbroad
 +
|Utenlandsstudier/Studentutveksling
 +
|SP_DELSTUD / Delstudium i utlandet
 +
|-
 +
|prg-studyQualification
 +
|Angir hvilke studier/kurs fullført program gir adgang til
 +
|SP_KOMPETA / Kompetanse for vidare studium
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-

Versjonen frå 17. januar 2011 kl. 12:37

UiB eksporterer utdanningsdata til utdanning.no etter CDM-standarden. CDM (Course Description Metadata) er et dataformat spesielt utviklet for å utveksle data om utdanningstilbud. CDM gjør det mulig å utveksle oppdatert utdanningsinformasjon mellom læresteder og informasjonstilbydere på et standardisert format.

CDM knyttes til infotype i FS, f.eks CDM-kategorien PRG-PROFESSION (Karrieremuligheter) knyttes til B_RE_YRKES (Yrkesvegar). Innholdet fra infotypen B_RE_YRKES blir da vist under avsnittet ”Karrieremuligheter” på studieprogrammets side på utdanning.no.


Cdmelementkode Cdmelementbeskrivelse Infotype
Prg-admissionDescription Opptaksinformasjon: Hvor, når og hvordan søke Rekrutteringskategori
prg-degree Kvalifikasjon etter fullført program SP_GRADEN / Graden
prg-formalPrerequisites Krav til forkunnskap SP_OPPTAK / Opptakskrav
prg-formOfTeaching Undervisningsmetode for programmet SP_UNDMETO / Undervisningsmetodar
prg-learningObjectives Beskrivelse av mål og læringsutbytte SP_UTBYTTE / Læringsutbyte/resultat
prg-level Studienivå; årsstudium, bachelor, master, osv. Fast felt
prg-profession Karrieremuligheter SP_YRKESE Yrkesvegar
prg-programDescription Generell beskrivelse av programmet SP_INNHOLD / Mål og innhald
prg-programDuration Antall semester varighet for programmet Fast felt
Prg-programIntroduction Kort beskrivelse av programmet Rekrutteringskategori
prg-programStructure Beskrivelse av programoppbyggingen SP_REKKEFO / Rekkefølje for emne i studiet
Prg-qualificationDescription Beskrivelse av studiets mål og læringsutbytte (DS 3.1) Fast felt
Prg-recommendedPrerequisites Anbefalt forkunnskap SP_ANBFORK / Tilrådde forkunnskapar
prg-studentPlaces Antall studieplasser evt. åpent studium Rekrutteringskategori
prg-studyAbroad Utenlandsstudier/Studentutveksling SP_DELSTUD / Delstudium i utlandet
prg-studyQualification Angir hvilke studier/kurs fullført program gir adgang til SP_KOMPETA / Kompetanse for vidare studium