Evaluering - maler

Versjonen frå 27. juni 2011 kl. 14:40 av Fnsbb (Diskusjon | bidrag)

Prinsippene for evaluering av studietilbudene er beskrevet i UiBs studiekvalitetshåndbok, og utvidet informasjon er tilgjengelig på UiBs nettsider for studiekvalitet.

Kvalitetshåndboken gir institutter og fakultet stor frihet i å utforme egne opplegg for evalueringer, men noen retningslinjer er indikert. Lenkene under beskriver hvilke punkter som må eller bør inngå i evalueringer, og angir forslag til disposisjon av emne- og programrapporter: