FS-nywebsider usit

Versjonen frå 26. april 2010 kl. 15:11 av Uawikibot (Diskusjon | bidrag) (Éin versjon)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

Hos leverandøren av FS (USIT - Universitetets senter for informasjonsteknologi, UiO) finnes mye informasjon om FS, blant annet dokumentasjon som brukerhåndbøker og rutinebeskrivelser.

Websidene er nettopp lagt om med ny og ryddigere struktur. I den forbindelse er brukernavn og passord (til de deler av informasjonen som krever dette) endret.

Ta kontakt med FS-brukerstøtte (https://wikihost.uib.no/uawiki/index.php/Brukerst%C3%B8tte_for_FS) for å få oppgitt brukernavn og passord.

Vi minner samtidig om UiBs egne sider for FS (hvor en finner blant annet lokalt utviklet brukerdokumentasjon og kurstilbud): http://www.uib.no/fs