FS301.010 Studenter i studiekull

Versjonen frå 8. januar 2009 kl. 12:07 av Afaoo (Diskusjon) (New page: ==Studenter i studiekull - med studiepoengproduksjon== Dersom rapporten kjøres med kryss i "Inkluder studipoengopplysninger" så gir den en oversikt pr. student som viser studiepoengprod...)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

Studenter i studiekull - med studiepoengproduksjon

Dersom rapporten kjøres med kryss i "Inkluder studipoengopplysninger" så gir den en oversikt pr. student som viser studiepoengproduksjonen (innenfor og utenfor plan) for aktuelt semester (terminen angitt i "Termin for studiepoengberegning"). Den viser også akkumulet (fram til og med aktuelt semester) studiepoengproduksjon innenfor og utenfor plan.

De enkelte kolonnene er beskrevet under.

FS FS301010 Studenter i studiekull.JPG

Innenfor plan Plan totalt Antall studiepoeng i plan til og med aktuell termin Best totalt Antall studiepoeng av "Plan totalt" som er bestått til og med aktuell termin Plan sem Antall studiepoeng i plan i aktuell termin Oppm sem Antall studiepoeng studenten er vurdmeldt til eller har i protokoll i aktuell termin og som også også ligger i studentens plan. Merk at emne i plan ikke trenger å ligge på samme termin som vurderingsmeldingen/protokollresultatet for å bli talt med i denne kolonnen. Best sem Antall studiepoeng i plan i aktuelt semester som studenten har bestått. Ved gjentak telles studiepoengene på det semester studenten bestod emnet første gang. Utenom plan Oppm sem Antall studiepoeng studenten er vurdmeldt til eller har i protokoll i aktuell termin på emner som ikke ligger i plan Best sem Antall studiepoeng studenten har bestått i aktuell termin på emner som ikke ligger i plan. Ved gjentak telles studiepoengene på det semester studenten bestod emnet første gang. Best totalt Antall studiepeong studenten har bestått utenom plan fram til og med aktuell termin

Eksterne eksamener

Eksterne eksamener som er sagt å inngå i planen vil regnes med i kolonnene "Plan totalt", "Best totalt", "Plan sem" og "Best sem". Eksterne eksamener som ikke er sagt å inngå i planen, regnes ikke med i noen av kolonnene (heller ikke utenom plan).

Vis-valg:

Ikke Semavgift: Med kryss her så viser den kun de som har betalt semesteravgift i terminen oppgitt i "Termin for kontroll av semreg/semavg".

Ikke Semreg: Med kryss her så viser den kun de som har betalt semesteravgift i terminen oppgitt i "Termin for kontroll av semreg/semavg".

Rapporten blir noe ryddigere hvis en tar bort kryssene for de ulike merknadene, samt epost og adresse (som vist i eksemplet over).