Fellesgrader

Frå SAwiki
Omdirigeringsside
Gå til: navigering, søk

Definisjoner

Det skilles mellom begrepene Felles studieprogram og Fellesgrad:

Felles studieprogram
Når institusjonene går sammen om å levere innholdet i et studieprogram, men hvor eierskapet til graden ligger til bare en av institusjonene. Vitnemål utstedes av denne institusjonen. Faglig ansvar ligger til gradsgivende institusjon og emnebeskrivelser må godkjennes hos denne.

Deltakende institusjoner trenger ikke være akkreditert for sin del av studiet, sålenge gradsgivende institusjon er akkreditert med tanke på gradstildeling på det aktuelle gradsnivået.

Felles studieprogram
Når to eller flere institusjoner går sammen om å tildele en grad basert på et felles studieprogram.

Opptak

Utdanningsplan

Semesterregistrering

Gradsoppnåelse / Vitnemål

Relevante dokumenter