Skilnad mellom versjonar av «Forberedelser til åpning av Studweb»

Frå SAwiki
Line 17: Line 17:
 
  hei!
 
  hei!
 
   
 
   
  Studweb åpner 7. desember (beklager at vi er veldig sent ute) og vi har igjen gjort noen kontroller.
+
  Studweb åpner 7. desember (beklager at vi er veldig sent ute) og vi har igjen gjort  
 +
noen kontroller.
 
   
 
   
 
  1) Emner uten påmeldingstype:
 
  1) Emner uten påmeldingstype:

Versjonen frå 21. januar 2010 kl. 23:40

Kontroller som utføres

Vi kjører en del kontroller og sender lister til fakultetene med saker og ting som må ryddes opp i. Dette gjelder:

  • Emner uten satt påmeldingstype (vil oppfattes som søknadsemner)
  • Lukkede undervisningsenheter på emner med DIREKTE hvor det ikke finnes et fornuftig antall plasser angitt på opptaksgruppe (fører til at ingen får meldt seg til undervisning)
  • Emner uten vurderingstid (Når et emne ikke har angitt vurderingstid vil det sannsynligvis ikke ha blitt opprettet vurderingsenheter heller

I eposten som sendes fakultetene minnes de også på

  • å kjøre "FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter" etter rydding for å få opprettet vurderingsenheter
  • å kjøre "FS009.002 Webapplikasjon - Diagnose - bakgrunnsdata" og rydde opp i det som måtte framkomme som problemer der
  • P:\INFO&SYS\Systemer\FS\sqlarkiv\SEMESTERVISE JOBBER\SEMESTERREGISTRERING

Epost som ble sendt til fakultetene før åpning av Studweb for våren 2010

hei!

Studweb åpner 7. desember (beklager at vi er veldig sent ute) og vi har igjen gjort 
noen kontroller.

1) Emner uten påmeldingstype:

FAKNR_KONTROLL	EMNEKODE	VERSJONSKODE
11	NORSKU-03	0
11	NORSKU-04	0
11	ZNORD04	0
13	SAMED101	0
17	PSYK382D	0

Disse emnene vil "oppføre" seg som om det er satt SØKNAD i feltet Påmelding i Emne 
samlebilde (og da vil studentene måtte få innvilget plass på undervisning i en 
opptaksprosess før de kan melde seg til eksamen).

Dersom dere setter emnene til DIREKTE må dere også kontrollere undervisningsenhet 
for våren 2010 (i de tilfeller det går undervisning til våren). Dersom feltet Lukket 
er satt til 'J', så må det i underbildet Opptaksgruppe finnes en rad med det antall 
tilbud som skal gis (feltet Tilbud skal gis) - som beskrevet i "Oppsett 1" på 
https://wikihost.uib.no/uawiki/index.php/Undervisning-_og_eksamensmelding_i_FS/Studentweb.

2) Emnene i filen "direkte - lukket - 0 tilbud.xls" er emner som allerede har 
påmeldingstype DIREKTE, men hvor undervisningsenheten for våren 2010 har 'J' i feltet 
Lukket uten at det er angitt en opptaksgruppe med et fornuftig antall i 
feltet "Tilbud skal gis". 

For disse emnene må dere gjøre tilsvarende vurdering som ovenfor: Skal emnet være lukket, 
må det angis et fornuftig tall i opptaksgruppen. Hvis ikke må de endres til 'N' i 
feltet Lukket.

Slik disse emnene ligger nå, får ingen meldt seg til undervisning i dem (og da får de 
heller ikke meldt seg til vurdering dersom det er obligatorisk aktivitet).

3) Emner i filen "Emner uten vurdtid.xls" inneholder en liste med emner som ihht. periode 
vurdering i Emne samlebilde er aktive, uten at det er angitt vurderingstid i underbildet 
vurdtid. Da har det heller ikke blitt opprettet vurderingsenheter og studentene vil ikke 
få meldt seg.

Når listen gjennomgås bør dere:

- Legge inn vurderingstid der det går eksamen fast vår og eller høst
- Legge inn vurderingstid med kryss i uregelmessig der det avholdes eksamen uregelmessig
- Avslutte emnet (Periode vurdering) dersom det ikke lenger skal avholdes eksamen i emnet

På denne måten vil kontrollisten bli mindre og mer reell ved neste kontroll.

Gjør samtidig oppmerksom på at det nå er mulig å angi at det skal være eksamen annenhvert 
år ved å sette verdien "N" i enten "Like år" eller i "Odde år".

4) Emner i filen "emner med und men uten vurd.xls": Her er det opprettet undervisningsenhet 
hvor siste termin tilsvarer at det skal være vurdering til våren. Det betyr at det enten er 
opprettet undervisningsenhet uten at det er undervisning til våren eller at det burde vært 
opprettet vurderingsenhet.

Hvis det mangler vurderingsenhet, så kan det skyldes manglende vurdtid som beskrevet i 
punkt 3).

5) Kjøring av "FS508.001 Oppretting av vurderingsenheter": Denne bør dere kjøre på nytt for 
å få med nye vurderingsenheter for våren 2010. Den bør også kjøres for å se på emner med 
merknaden "Avholdes uregelmessig. Ikke generert". For disse emnene må det opprettes 
vurderingsenhet(er) manuelt dersom det skal være vurdering til våren.

6) Som vanlig bør dere også kjøre rapporten "FS009.002 Webapplikasjon - Diagnose - 
bakgrunnsdata". Denne lister ut feil og mangler knyttet til data som angår studweb (emner,
undervisningsenheter, vurderingsenheter, emnekombinasjoner, utdanningsplaner og lignende). 
Her vil en finne mye feil i data som vil føre til at studentene får problemer på studweb og 
i neste omgang står i en eller annen skranke og trenger hjelp! Ta kontakt dersom noen av 
feilene/varslene er uklare!

Lykke til!

Øystein / Kurt

Generering av vurderingsenheter

Dette gjøres i utgangspunktet av emneansvarlige ved fakultetene, men vi pleier å kontrollkjøre rutinen da fakultetene ofte glemmer dette eller har opprettet nye emner etter kjøring.

Pass på å sette korrekt påmeldingsstart (mandag i uke 25/50).

Epost om diagnose

epost om diagn, sette påmeldingsstart for senere sem, sette startdato, FS727.002 (beregning av emnekomb + emnekat + ekv.emne), sette semesteravgift, åpne for generering av betaling(?))