Generere justeringslister

Omdirigeringsside

Listene produseres hver vår slik at det er studenter som pr. foregående høst hadde heng som skal med i listen.

Sql for dette ligger på P:\INFO&SYS\Systemer\FS\sqlarkiv\SEMESTERVISE JOBBER\Justeringslister

Sql-filen kunne med fordel vært kommentert bedre.