Generere vurdtidkode

Omdirigeringsside

For å få laget vurderingsenheter for et gitt tidspunkt må det eksistere vurdtidkoder for dette. Se bildet Vurderingstid (modulen Koder, meny Felles, undermeny Tid).

Det finnes skript som kopierer vurdtidkoder fra ett år til et annet. Dette finnes på

P:\INFO&SYS\Systemer\FS\sqlarkiv\SEMESTERVISE JOBBER\Generering av vurdtidkoder\sql.sql

Bør kjøres en gang mellom vår- og høstsemester eller når fakultetene får feilmelding av typen:

"ORA-20157: FEIL>> Vurd.enhet - Emne 184 JUS111 0 har en eksamensperiode som ikke omfatter 2011 VÅR-N.
ORA-06512: ved "FS.IAR_VURDKOMBENHET", line 23
ORA-04088: feil ved utføring av triggeren 'FS.IAR_VURDKOMBENHET'

No changes made to database.

INSERT INTO FS."VURDKOMBENHET" ( "INSTITUSJONSNR", "EMNEKODE", "VERSJONSKODE", "VURDKOMBKODE", 
"ARSTALL", "VURDTIDKODE", "ARSTALL_REELL", "VURDTIDKODE_REELL", "VURDSTATUSKODE" ) 
VALUES ( 184, 'JUS111', '0', 'S', 2011, 'VÅR-N', 2011, 'VÅR-N', 'NY' )"