Skilnad mellom versjonar av «Infotyper på etter- og videreutdanningskurs»

(Faktaboks)
Line 1: Line 1:
Gjelder registrering etter- og videreutdanningskurs.
+
For at et kurstilbud skal publiseres på web på det opprettes et eget kurs i FS med tidskoden PUBL. Det er i hovedsak informasjon fra PUBL-kurset som viser på web, og denne informasjonen vil vise uavhengig av om det for øyeblikket foreligger reelle tilgjengelige kurs. PUBL-kurset bør opprettes med Kurstype ADM, og det må angis en periode for publisering der dagens dato er innenfor denne perioden. Til-dato for periode publisering kan ikke være blank.  
  
Infotypene registreres i FS - Etterutdanning / Etterutdanningskurs samlebilde
+
[[File:evukurs1.jpg|400px]]
  
Det er kun infotyper som begynner EVU_ som skal brukes.
+
Tekstene som beskriver kurset legges inn som Infotyper i underbildet Info på PUBL-kurset. Tilknytningen til et emne gjøres i underbildet Emne.
  
NB! Språk skal være bokmål!
+
[[File:evukurs2.jpg|400px]]
  
Se også [[FS-data brukt i sidemal for EVU-kurs]]
+
Følgende Infotyper kan benyttes for kurs (rekkefølge styres fra FS-REST):
  
----
 
Infotyper vises i faktaboks og menypunkter (tabs) etter følgende sortering. (Rader i faktabok eller menypunkter uten innhold vises ikke.)
 
 
== Faktaboks ==
 
 
'''Studiepoeng'''
 
 
EVU_SPOENG Studiepoeng
 
 
(Resten av innholdet i faktaboksen er hentet fra faste felt i FS)
 
 
== Menypunkter ==
 
 
'''Aktuelle meldinger''' (Vises på førstesiden for kurset)
 
 
EVU_VIKTIG Viktig informasjon
 
 
'''Kursinformasjon''' (Vises på førstesiden dersom det ikke er innhold under aktuelle meldinger)
 
 
EVU_BESKRI Beskrivelse
 
 
EVU_MALGRU Målgruppe
 
 
EVU_MALINN Mål og innhold
 
 
EVU_VURDER Vurdering / eksamen
 
 
EVU_IKT Krav til datautstyr
 
 
EVU_FINANS Studiefinansiering
 
 
'''Opptak'''
 
 
EVU_OPPTAK Opptaks- og forkunnskapskrav
 
 
EVU_ANBKR Anbefalte forkunnskaper
 
 
EVU_TILBUD Tilbud om studieplass
 
 
EVU_PRISIN Prisinformasjon
 
  
'''Kontakt'''
+
EVU_KONTAK Kontakt / Contact
 +
EVU_VIKTIG Viktig informasjon / Information
 +
EVU_BESKRI  Beskrivelse / Description
 +
EVU_MALGRU Målgruppe / Target Group
 +
EVU_MALINN Mål og innhold / Objectives/Contents
 +
EVU_UNDERV Undervisning/Instruction
 +
EVU_VURDER Vurdering/eksamen / Evaluation
 +
EVU_IKT Krav til datautstyr / Requirements for computer equipments
 +
EVU_FINANS Studiefinansiering / Study financing
 +
EVU_OPPTAK Opptaks- og forkunnskapskrav / Admission requirements
 +
EVU_ANBKR Anbefalte forkunnskaper / Recommended previous knowledge
 +
EVU_TILBUD Tilbud om studieplass / Letter of acceptance
 +
EVU_PRISIN Prisinformasjon / Price Information
  
EVU_KONTAK Kontakt
+
Kursene som skal avholdes registreres i FS med vanlig tidskode, og vil dukke opp i listen over tilgjengelige kurs dersom dagens dato er innenfor datointervallet i Periode publisering. Her presenteres også dato for når kurset skal avholdes, pris på kurset, og søknadsfrist. Dersom dagens dato er innenfor datointervallet i periode opptak og søknadsfristen ikke er utløpt vil det også dukke opp en lenke til Evu-web (Søk plass).
  
'''Emnebeskrivelse'''
+
[[File:evukurs3.jpg|400px]]
  
Blir automatisk hentet fra emnet kurset er tilknyttet.
+
Informasjonen i den grå boksen oppe til venstre henter informasjon fra emnet som PUBL-kurset er knyttet til (i underbildet Emne).
 +
Elementene i Ressursar (Timeplan, litteraturliste, og emnebeskrivelse) hentes for inneværende semester på emnet.  
  
 
----
 
----
  
'''OBS!''' Infotypene EVUBEVIS og EVUKURSBES vises ikke på eksternweb, men brukes i forbindelse med kursbevis og tekst på evuweb (søknadsskjema)
+
'''OBS!''' Infotypene EVUBEVIS og EVUKURSBES vises ikke på eksternweb, men brukes i forbindelse med kursbevis og tekst på evuweb. Infotypen EVU_SPOENG brukes ikke lengre. Informasjon om studiepoeng hentes fra emnet.
  
  
 
Tips! [[Lenker i infotyper]]
 
Tips! [[Lenker i infotyper]]

Versjonen frå 12. desember 2014 kl. 11:52

For at et kurstilbud skal publiseres på web på det opprettes et eget kurs i FS med tidskoden PUBL. Det er i hovedsak informasjon fra PUBL-kurset som viser på web, og denne informasjonen vil vise uavhengig av om det for øyeblikket foreligger reelle tilgjengelige kurs. PUBL-kurset bør opprettes med Kurstype ADM, og det må angis en periode for publisering der dagens dato er innenfor denne perioden. Til-dato for periode publisering kan ikke være blank.

Evukurs1.jpg

Tekstene som beskriver kurset legges inn som Infotyper i underbildet Info på PUBL-kurset. Tilknytningen til et emne gjøres i underbildet Emne.

Evukurs2.jpg

Følgende Infotyper kan benyttes for kurs (rekkefølge styres fra FS-REST):


EVU_KONTAK Kontakt / Contact EVU_VIKTIG Viktig informasjon / Information EVU_BESKRI Beskrivelse / Description EVU_MALGRU Målgruppe / Target Group EVU_MALINN Mål og innhold / Objectives/Contents EVU_UNDERV Undervisning/Instruction EVU_VURDER Vurdering/eksamen / Evaluation EVU_IKT Krav til datautstyr / Requirements for computer equipments EVU_FINANS Studiefinansiering / Study financing EVU_OPPTAK Opptaks- og forkunnskapskrav / Admission requirements EVU_ANBKR Anbefalte forkunnskaper / Recommended previous knowledge EVU_TILBUD Tilbud om studieplass / Letter of acceptance EVU_PRISIN Prisinformasjon / Price Information

Kursene som skal avholdes registreres i FS med vanlig tidskode, og vil dukke opp i listen over tilgjengelige kurs dersom dagens dato er innenfor datointervallet i Periode publisering. Her presenteres også dato for når kurset skal avholdes, pris på kurset, og søknadsfrist. Dersom dagens dato er innenfor datointervallet i periode opptak og søknadsfristen ikke er utløpt vil det også dukke opp en lenke til Evu-web (Søk plass).

Evukurs3.jpg

Informasjonen i den grå boksen oppe til venstre henter informasjon fra emnet som PUBL-kurset er knyttet til (i underbildet Emne). Elementene i Ressursar (Timeplan, litteraturliste, og emnebeskrivelse) hentes for inneværende semester på emnet.


OBS! Infotypene EVUBEVIS og EVUKURSBES vises ikke på eksternweb, men brukes i forbindelse med kursbevis og tekst på evuweb. Infotypen EVU_SPOENG brukes ikke lengre. Informasjon om studiepoeng hentes fra emnet.


Tips! Lenker i infotyper