Infotyper på forskerutdanningskurs

Omdirigeringsside

Kursinformasjon registreres i FS (Studieelementer/Emne samlebilde/Info). "Språk" skal være NYNORSK / ENGELSK. Infotyper vises i faktaboks og menypunkter/faner. Infotyper uten innhold i FS vises ikke.

For mer informasjon, se Publisering av emneinformasjon. Publisering av informasjon om forskerutdanningskurs vil som hovedregel bli håndtert på samme måte.

Faktaboks

FKU_UNDPER Undervisningsperiode / Study period

FKU_STPNG Studiepoeng / Credits (ECTS)

FKU_DELTA Kven kan delta / Who may participate

FKU_USTED Undervisningsstad / Course location

Menypunkter

Fane 1: Kursomtale / Course description

FKU_USPRAK Undervisingsspråk / Language of instruction

FKU_INNHLD Kursinnhald / Course content

FKU_UTBYTE Læringsutbyte / Learning outcomes

Fane 2: Formelle krav / Specific terms

FKU_PAMLD Påmelding og -fristar / Course registration and deadlines

FKU_FORKRV Krav til forkunnskapar / Pre-requirements

FKU_ANBKRV Tilrådde forkunnskapar / Recommended previous knowledge

FKU_INNGAR Inngår i opplæringsdelen / Part of training component

FKU_VURD Vurderingsform / Form of assessment

FKU_OVRLPP Fagleg overlapp / Course overlap

Fane 3: Utfyllande informasjon / Additional information

FKU_KONTKT Kontaktinformasjon / Contact

FKU_FAGANS Fagleg ansvar / Academic responsible

FKU_INNLED Innleiarar / Lecturers

FKU_KSTNAD Kostnad / Participation expenses

FKU_LITT Kjernelitteratur / Reading list

FKU_UTFYLL Utfyllande kursomtale / Supplementary course information


Tips! Lenker i infotyper