Skilnad mellom versjonar av «Infotyper på masterprogram»

 
Line 29: Line 29:
 
SP_OPPTAK Opptakskrav ''eller'' SPKRAVFORK Krav til forkunnskaper
 
SP_OPPTAK Opptakskrav ''eller'' SPKRAVFORK Krav til forkunnskaper
  
M_RE_SØKNA Søknadsprosedyre  
+
RE_SØKNA Søknadsprosedyre *
  
 
M_RE_OKRAV Poenggrense ved siste opptak  
 
M_RE_OKRAV Poenggrense ved siste opptak  
Line 42: Line 42:
  
 
M_RE_VIDST Vidare studium
 
M_RE_VIDST Vidare studium
 +
 +
 +
'''*'''
 +
Endret fra M_RE_SØKNA for å tilpasse [[Eksport av utdanningsdata til utdanning.no]]
  
  

Siste versjonen frå 17. januar 2011 kl. 16:39

Gjelder kun masterprogram. Bygger på Redaksjonsrådsvedtak 05/09 over foreløpig oppsett for masterprogram på eksternweb.

Infotyper laget for rekruttering (M_RE) er erstattet med infotyper for studieplan (SP_ eller SP) dersom der er overlapp.

Se egen omtale for Studieplan

Infotypene registreres i FS-studieelementer/Studieprogram/Info. Det er infotyper for inneværende semester som vises. NB! Språk skal være nynorsk!


Studieprogramsidene er sammensatt av menypunkter (tabs) og infotypene vises etter følgende sortering. (Menypunkter uten innhold vises ikke.)

Presentasjon

SP_INNHOLD Mål og innhald eller SPMALINNHA Mål og innhald

M_RE_PROFIL Fagleg profil

M_RE_GRAD Graden

Under ”GRADEN” legges til tekst; ”Bygger byggjer på bachelorgrad eller tilsvarande med godkjend spesialisering i ….”

Opptak

M_RE_START Oppstart eller SP_START Studiestart

SP_OPPTAK Opptakskrav eller SPKRAVFORK Krav til forkunnskaper

RE_SØKNA Søknadsprosedyre *

M_RE_OKRAV Poenggrense ved siste opptak

M_RE_HVEM Kven kan søkje

Utveksling

SP_DELSTUD Delstudium i utlandet eller SPDELUT Delstudium i utlandet

Vidare studium

M_RE_VIDST Vidare studium


* Endret fra M_RE_SØKNA for å tilpasse Eksport av utdanningsdata til utdanning.no


Kontakt

M_RE_INFO Meir infomasjon eller SPINFO (gjelder kun programmer som følger gammel studieplanmal) Studieprogrammer som har tatt i bruk ny studieplanmal bruke M_RE_INFO.

NB! Sjekk at det ikke er doble forekomster av samme informasjon.


Tips! Lenker i infotyper