Infotyper på studieprogram

Versjonen frå 17. januar 2011 kl. 16:35 av Afshi (Diskusjon | bidrag)

Gjelder årsstudium, bachelorprogram og integrerte masterprogram/profesjonsstudium. Det er kun infotyper som begynner B_RE_ som skal brukes. Se egen omtale for Studieplan

Infotypene registreres i FS-studieelementer/Studieprogram/Info. Det er alltid infotyper for inneværende semester som vises. NB! Språk skal være nynorsk!

For mer informasjon, se Publisering av studieprograminformasjon


Studieprogramsidene er sammensatt av menypunkter (tabs) og infotypene vises etter følgende sortering. (Menypunkter uten innhold vises ikke.)

Introduksjon (Vises på førstesiden for studieprogrammet)

B_RE_INTRO Introduksjon

B_RE_MALGR Målgruppe (Gjelder kun enkelte årsstudier)

RE_UTGAAT Programmet utgår (* Se omtale nederst)

Studievegar

B_RE_VEGAR (Nyopprettet)

B_RE_VISST Visse du at? (Nyopprettet)

B_RE_OVERG Overgangsordninger (ikke alle programmer har denne)

B_RE_ANDRE Andre studievegar (Brukes på lærerutdanningene)

Oppbygging

B_RE_OPPBY Oppbygging

Studieopphald i utlandet

B_RE_UTVEK Utveksling

Kva kan du bli?

B_RE_YRKES Yrkesvegar

Opptak

RE_SØKNA Søknadsprosedyre **

B_RE_KRAV Opptakskrav

B_RE_ANBKR Tilrådde forkunnskapar

B_RE_POENG Poenggrense ved siste opptak

B_RE_PLASS Antall studieplasser

Kontakt

B_RE_INFO Meir informasjon

Studieplan

Studieløp

Utdanningsplan, hentes automatisk fra FS


* Programmet utgår Studieprogram som ikke lenger tilbyr opptak må bruke infotypen RE_UTGÅTT som vil bli vist under fanen Introduksjon. Infotypen inneholder standardteksten "Studentar vert ikkje tekne opp til dette studieprogrammet." Teksten kan redigeres i FS i etterkant på hvert enkelt program.


** Endret fra B_RE_SØKNA for å tilpasse Eksport av utdanningsdata til utdanning.no


Tips! Lenker i infotyper