Skilnad mellom versjonar av «Infotyper på utvekslingsavtaler»

 
Line 1: Line 1:
 +
#REDIRECT [[FS-brukerdokumentasjon er flyttet til MittUiB]]
 
Dette gjeld bruken av infotypar på studentutvekslingsavtalar.  
 
Dette gjeld bruken av infotypar på studentutvekslingsavtalar.  
  

Siste versjonen frå 15. juni 2017 kl. 11:18

Dette gjeld bruken av infotypar på studentutvekslingsavtalar.


Infotypar på avtalenivå

Infotypane registrerast i FS-utveksling/Utvekslingsavtale samlebilde/Info. Det er alltid infotypar for inneverande semester som vert vist på UiBs nettsider. NB! Språk skal vere nynorsk!


AVT_HVEM Kven kan søkje? Er avtalen open for alle UiB-studentar, eller berre innanfor eit spesielt studieprogram/institutt/fakultet? Kva er opptakskrava frå det aktuelle universitetet si side?

AVT_HVA Kva emne kan eg ta? Vise til emnetilbod ved det aktuelle universitetet (link til nettside). Og dersom mogleg, seie noko om kva emne ein får lov til å ta, sett frå UiB-synsvinkel.

AVT_NAAR Når i studiet kan eg reise? Innanfor dette studieprogrammet kan studentane reise ut i 4. semester, t.d.

AVT_SPRAK Kva er undervisningsspråket? Kva krav har dei til dokumentasjon av språkkunnskaper? Tilbod om språkkurs?

AVT_AVGIFT Studieavgift Er det her snakk om betalingsplassar, og i tilfelle kor mykje pengar er det snakk om (sånn cirka)? Er det friplassar inne i biletet?Infotypar på stadnivå

I tillegg er det mogleg å leggje infotypar på stadnivå. Tanken er at informasjon som gjeld alle avtalar med ein ekstern institusjon berre skal lagrast ein gong.


STE_STED Om byen og universitetet Generell informasjon om byen (om nødvendig) og generelt om universitetet (t.d. om campus, beliggenhet, antal studentar, universitetets historie, etc.)

STE_BOLIG Bustad Korleis skaffar ein seg bustad her – hjelper universitetet til med dette?

STE_SEMEST Semesterinndeling Haust- og vårsemester? Eller er det semester 1 og semester 2, semester A/B? Kva er varigheten på semestera?