Skilnad mellom versjonar av «Kandidatnummerering»

Frå SAwiki
 
Line 1: Line 1:
 +
#REDIRECT [[FS-brukerdokumentasjon er flyttet til MittUiB]]
 
==Kandidatnummerering fra og med våren 2015==
 
==Kandidatnummerering fra og med våren 2015==
 
Fram til og med høsten 2014 ble studentnummer brukt som kandidatnummer på alle eksamener ved UiB. Kandidatnummereringen ble gjort sentralt ved SA ved hjelp av rutinen "FS550.001 Kandidatnummerering".
 
Fram til og med høsten 2014 ble studentnummer brukt som kandidatnummer på alle eksamener ved UiB. Kandidatnummereringen ble gjort sentralt ved SA ved hjelp av rutinen "FS550.001 Kandidatnummerering".

Siste versjonen frå 15. juni 2017 kl. 11:31

Kandidatnummerering fra og med våren 2015

Fram til og med høsten 2014 ble studentnummer brukt som kandidatnummer på alle eksamener ved UiB. Kandidatnummereringen ble gjort sentralt ved SA ved hjelp av rutinen "FS550.001 Kandidatnummerering".

Fra og med våren 2015 vil det bli benyttet tilfeldig kandidatnummerering og kandidatnummereringen vil skje automatisk på nye vurderingsmeldinger hver natt. Nattjobben finner fram de meldingene som er gjort siste døgn og som da ennå ikke er kandidatnummerert og kandidatnummerere disse.

I utgangspunktet vil SA gjøre nødvendige endringer på alle vurderingskombinasjoner. Her vil vi:

1) endre kandidatnummereringstype fra STUDENTNR til TILFELDIG

2) Sette J i feltet "Samme kandidatnr"

3) Sette startnummer 100

Kandidatnummerering - felter på vurderingskombinasjon.PNG

Oppsummert vil dette sørge for at nye vurderingsmeldinger kandidatnummereres hver natt fortløpende fra og med kandidatnummer 100 og at kandidatene får samme kandidatnummer på alle delene i emnet.

Hva gjør vi hvis vi manuelt melder opp en kandidat og trenger kandidatnummer umiddelbart

Da meldes studenten opp som vanlig, men i stedet for å sette studentummer som kandidatnummer (slik det hittil har blitt gjort), kjører man kandidatnummereringsrutinen (FS550.001) manuelt for dette emnet eller venter til dagen etterpå slik at nattjobben har utført kandidatnummerering.

Det er VIKTIG at man ikke forsøker å gi kandidatnummer manuelt på vurderingsmeldingen. Man må benytte kandidatnummereringsrutinen eller la nattjobben gjør det. Rutinen vil da gi kandidatnummer til nye meldinger, på samme måte som nattjobben.

Det er også viktig at man IKKE krysser av for Omnummerering (rutinen vil da endre kandidatnummer på de som allerede har fått et kandidatnummer).

I tillegg til eksamensgruppen ved SA har FS-Superbruker på hvert fakultet mulighet til å kjøre kandidatnummereringsrutinen i de tilfeller en ikke kan vente til nattjobben har kandidatnummerert.

Ulikt kandidatnummer på delene?

Dersom fakultetet ønsker at kandidatene skal ha ulike kandidatnummer på delene, endres dette ved å blanke eller sette N i feltet "Samme kandidatnr" på roten (altså den vurderingskombinasjonen som er selve vurderingsordningen).

Selv om man har angitt at det ikke skal være samme kandidatnummer på delene, tas det kun hensyn til startnummer på "roten". Man kan altså for eksempel ikke angi at del nummer 1 skal kandidatnummereres fra 100 og og del nummer to fra 200.

Viktigheten av trekkfrist

Slik det har vært inntil nå (høsten 2014) har studentene kunnet trekke seg fra eksamen før semesterregistreringsfristen sålenge de ikke var kandidatnummerert. Når meldingen nå kandidatnummereres automatisk i løpet av natten, vil studenten ikke kunne trekke seg med mindre det er oppgitt trekkfrist.

Det er derfor viktig at det er oppgitt trekkfrist på alle eksamener når studentweb åpner for semesterregistrering.

Hvor finner kandidaten sitt kandidatnummer?

Studenten vil finne sitt kandiatnummer på Studentweb (i undermenyen Vurderingsmelding i menyen Innsyn) fra og med dagen etter oppmelding. På skoleeksamener vil kandidaten også få oppgitt sitt kandidatnummer i lokalet før eksamen.