Skilnad mellom versjonar av «Kokebok for publisering av undervisningsinformasjon»

Line 1: Line 1:
<table style="background-color: rgb(239, 239, 239);"
+
{| width="100%" border="1"
border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
width="100%">
+
Kode
  <tbody>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
    <tr>
+
Norsk
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      <h6>Kode</h6>
+
Studere ved UiB
      </td>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
+
Programfoldere
      <h6>Norsk</h6>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      </td>
+
studere.uib.no
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
+
|-
      <h6>Studere ved UiB</h6>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      </td>
+
REGRAD
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      <h6>Programfoldere</h6>
+
Graden
      </td>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
+
<center>X</center>
      <h6>studere.uib.no</h6>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      </td>
+
<center>X</center>
    </tr>
+
|-
    <tr>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
+
REFAGINNH
      <p>REGRAD</p>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      </td>
+
Fagleg innhald
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      <p>Graden</p>
+
<center>X</center>
      </td>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
+
<center>X</center>
      </td>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
+
<center>X</center>
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
+
|-
      </td>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
+
REOPPBYGG
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      </td>
+
Oppbygging
    </tr>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
    <tr>
+
<center>X</center>
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      <p>REFAGINNH</p>
+
<center>X</center>
      </td>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
+
<center>X</center>
      <p>Fagleg innhald</p>
+
|-
      </td>
+
| class="Normal" valign="top" | REFORSTES
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
+
| class="Normal" valign="top" | Førstesemesterstudiet
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
+
| class="Normal" valign="top" |
      </td>
+
<center>X</center>
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
+
| class="Normal" valign="top" |
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
+
<center>X</center>
      </td>
+
| class="Normal" valign="top" |
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
+
<center>X</center>
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
+
|-
      </td>
+
| class="Normal" valign="top" |
    </tr>
+
REUTLOPP
    <tr>
+
| class="Normal" valign="top" |
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
+
Utveksling
      <p>REOPPBYGG</p>
+
| class="Normal" valign="top" |
      </td>
+
<center>X</center>
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
+
| class="Normal" valign="top" |
      <p>Oppbygging </p>
+
<center>X</center>
      </td>
+
|-
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
+
| class="Normal" valign="top" |
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
+
REVIDSTUD
      </td>
+
| class="Normal" valign="top" |
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
+
Vidare studium
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
+
| class="Normal" valign="top" |
      </td>
+
<center>X</center>
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
+
| class="Normal" valign="top" |
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
+
<center>X</center>
      </td>
+
| class="Normal" valign="top" |
    </tr>
+
<center>X</center>
    <tr>
+
|-
      <td class="Normal" valign="top">REFORSTES</td>
+
| class="Normal" valign="top" | RESPESIALI *
      <td class="Normal" valign="top">F&oslash;rstesemesterstudiet</td>
+
| class="Normal" valign="top" | Spesialisering
      <td class="Normal" valign="top">
+
| class="Normal" valign="top" |
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
+
<center>X</center>
      </td>
+
| class="Normal" valign="top" |
      <td class="Normal" valign="top">
+
<center>X</center>
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
+
| class="Normal" valign="top" |
      </td>
+
<center>X</center>
      <td class="Normal" valign="top">
+
|-
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
+
| class="Normal" valign="top" |
      </td>
+
REYRKVEG
    </tr>
+
| class="Normal" valign="top" |
    <tr>
+
Yrkesvegar
      <td class="Normal" valign="top">
+
| class="Normal" valign="top" |
      <p>REUTLOPP</p>
+
<center>X</center>
      </td>
+
| class="Normal" valign="top" |
      <td class="Normal" valign="top">
+
<center>X</center>
      <p>Utveksling</p>
+
| class="Normal" valign="top" |
      </td>
+
<center>X</center>
      <td class="Normal" valign="top"> </td>
+
|-
      <td class="Normal" valign="top">
+
| class="Normal" valign="top" |
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
+
REKRAVFORK
      </td>
+
| class="Normal" valign="top" |
      <td class="Normal" valign="top">
+
Opptakskrav
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
+
| class="Normal" valign="top" |
      </td>
+
<center>X</center>
    </tr>
+
| class="Normal" valign="top" |
    <tr>
+
<center>X</center>
      <td class="Normal" valign="top">
+
| class="Normal" valign="top" |
      <p>REVIDSTUD</p>
+
<center>X</center>
      </td>
+
|-
      <td class="Normal" valign="top">
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      <p>Vidare studium</p>
+
REANBFOSK
      </td>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      <td class="Normal" valign="top">
+
Tilrådde forkunnskapar
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      </td>
+
<center>X</center>
      <td class="Normal" valign="top">
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
+
<center>X</center>
      </td>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      <td class="Normal" valign="top">
+
<center>X</center>
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
+
|-
      </td>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
    </tr>
+
RESTUDPL
    <tr>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      <td class="Normal" valign="top">RESPESIALI *</td>
+
Studieplassar
      <td class="Normal" valign="top">Spesialisering</td>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      <td class="Normal" valign="top">
+
<center>X</center>
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      </td>
+
<center>X</center>
      <td class="Normal" valign="top">
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
+
<center>X</center>
      </td>
+
|-
      <td class="Normal" valign="top">
+
| class="Normal" valign="top" | REOPPKRAV
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
+
| class="Normal" valign="top" | Poenggrense ved siste opptak
      </td>
+
| class="Normal" valign="top" |
    </tr>
+
<center>X</center>
    <tr>
+
| class="Normal" valign="top" |
      <td class="Normal" valign="top">
+
<center>X</center>
      <p class="MsoHeading8">REYRKVEG</p>
+
| class="Normal" valign="top" |
      </td>
+
<center>X</center>
      <td class="Normal" valign="top">
+
|-
      <p class="MsoHeading8">Yrkesvegar</p>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      </td>
+
RESØKPRO
      <td class="Normal" valign="top">
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      <p style="text-align: center;" class="MsoHeading8"
+
Søknadsprosedyre
align="center">X</p>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      </td>
+
<center>X</center>
      <td class="Normal" valign="top">
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      <p style="text-align: center;" class="MsoHeading8"
+
<center>X</center>
align="center">X</p>
+
|-
      </td>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      <td class="Normal" valign="top">
+
REMEIRINFO
      <p style="text-align: center;" class="MsoHeading8"
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
align="center">X</p>
+
Meir informasjon
      </td>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
    </tr>
+
<center>X</center>
    <tr>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      <td class="Normal" valign="top">
+
<center>X</center>
      <p class="MsoHeading8">REKRAVFORK</p>
+
| class="Normal" width="20%" valign="top" |
      </td>
+
<center>X</center>
      <td class="Normal" valign="top">
+
|-
      <p class="MsoHeading8">Opptakskrav</p>
+
| class="Normal" valign="top" | RE_UTBYTTE
      </td>
+
| class="Normal" valign="top" | Læringsutbytte
      <td class="Normal" valign="top">
+
| class="Normal" valign="top" |
      <p style="text-align: center;" class="MsoHeading8"
+
<center>x</center>
align="center">X</p>
+
| class="Normal" valign="top" |
      </td>
+
<center>x</center>
      <td class="Normal" valign="top">
+
| class="Normal" valign="top" |
      <p style="text-align: center;" class="MsoHeading8"
+
<center>x</center>
align="center">X</p>
+
|}
      </td>
 
      <td class="Normal" valign="top">
 
      <p style="text-align: center;" class="MsoHeading8"
 
align="center">X</p>
 
      </td>
 
    </tr>
 
    <tr>
 
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
 
      <p>REANBFOSK</p>
 
      </td>
 
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
 
      <p>Tilr&aring;dde forkunnskapar</p>
 
      </td>
 
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
 
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
 
      </td>
 
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
 
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
 
      </td>
 
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
 
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
 
      </td>
 
    </tr>
 
    <tr>
 
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
 
      <p class="MsoHeading8">RESTUDPL</p>
 
      </td>
 
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
 
      <p class="MsoHeading8">Studieplassar</p>
 
      </td>
 
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
 
      <p style="text-align: center;" class="MsoHeading8"
 
align="center">X</p>
 
      </td>
 
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
 
      <p style="text-align: center;" class="MsoHeading8"
 
align="center">X</p>
 
      </td>
 
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
 
      <p style="text-align: center;" class="MsoHeading8"
 
align="center">X</p>
 
      </td>
 
    </tr>
 
    <tr>
 
      <td class="Normal" valign="top">REOPPKRAV</td>
 
      <td class="Normal" valign="top">Poenggrense
 
ved siste opptak</td>
 
      <td class="Normal" valign="top">
 
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
 
      </td>
 
      <td class="Normal" valign="top">
 
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
 
      </td>
 
      <td class="Normal" valign="top">
 
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
 
      </td>
 
    </tr>
 
    <tr>
 
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
 
      <p class="MsoHeading8">RES&Oslash;KPRO</p>
 
      </td>
 
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
 
      <p class="MsoHeading8">S&oslash;knadsprosedyre</p>
 
      </td>
 
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
 
      </td>
 
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
 
      <p style="text-align: center;" class="MsoHeading8"
 
align="center">X</p>
 
      </td>
 
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
 
      <p style="text-align: center;" class="MsoHeading8"
 
align="center">X</p>
 
      </td>
 
    </tr>
 
    <tr>
 
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
 
      <p class="MsoHeading8">REMEIRINFO</p>
 
      </td>
 
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
 
      <p class="MsoHeading8">Meir informasjon</p>
 
      </td>
 
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
 
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
 
      </td>
 
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
 
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
 
      </td>
 
      <td class="Normal" valign="top" width="20%">
 
      <p style="text-align: center;" align="center">X</p>
 
      </td>
 
    </tr>
 
    <tr>
 
      <td class="Normal" valign="top">RE_UTBYTTE</td>
 
      <td class="Normal" valign="top">L&aelig;ringsutbytte</td>
 
      <td class="Normal" valign="top">
 
      <div align="center">x</div>
 
      </td>
 
      <td class="Normal" valign="top">
 
      <div align="center">x</div>
 
      </td>
 
      <td class="Normal" valign="top">
 
      <div align="center">x</div>
 
      </td>
 
    </tr>
 
  </tbody>
 
</table>
 

Versjonen frå 28. august 2007 kl. 11:31

Kode

Norsk

Studere ved UiB

Programfoldere

studere.uib.no

REGRAD

Graden

X
X

REFAGINNH

Fagleg innhald

X
X
X

REOPPBYGG

Oppbygging

X
X
X
REFORSTES Førstesemesterstudiet
X
X
X

REUTLOPP

Utveksling

X
X

REVIDSTUD

Vidare studium

X
X
X
RESPESIALI * Spesialisering
X
X
X

REYRKVEG

Yrkesvegar

X
X
X

REKRAVFORK

Opptakskrav

X
X
X

REANBFOSK

Tilrådde forkunnskapar

X
X
X

RESTUDPL

Studieplassar

X
X
X
REOPPKRAV Poenggrense ved siste opptak
X
X
X

RESØKPRO

Søknadsprosedyre

X
X

REMEIRINFO

Meir informasjon

X
X
X
RE_UTBYTTE Læringsutbytte
x
x
x