Skilnad mellom versjonar av «Kokebok for publisering av undervisningsinformasjon»

Line 5: Line 5:
 
'''UiB har per i dag fire portaler som retter seg mot studenter/ potensielle studenter:'''
 
'''UiB har per i dag fire portaler som retter seg mot studenter/ potensielle studenter:'''
  
*[[http://studentportal.uib.no/ Studentportalen]] med informasjon til alle norskspråklige studenter
+
*[http://studentportal.uib.no/ Studentportalen] med informasjon til alle norskspråklige studenter
*[[http://studere.uib.no/ Studere ved UiB]] med informasjon til alle potensielle norskspråklige studenter
+
*[http://studere.uib.no/ Studere ved UiB] med informasjon til alle potensielle norskspråklige studenter
*[[http://students.uib.no/ International Students]] med informasjon til alle våre engelskspråklige studenter
+
*[http://students.uib.no/ International Students] med informasjon til alle våre engelskspråklige studenter
*[[http://prospective.uib.no/ Prospective Students]] med informasjon til alle potensielle engelskspråklige studenter
+
*[http://prospective.uib.no/ Prospective Students] med informasjon til alle potensielle engelskspråklige studenter
  
 
'''UiB har per i dag følgende brosjyrer som retter seg mot studenter/potensielle studenter:'''
 
'''UiB har per i dag følgende brosjyrer som retter seg mot studenter/potensielle studenter:'''

Versjonen frå 28. august 2007 kl. 11:38

Innledning

NB! Nye rekrutteringskatergorier for mastergrad Her finner du nødvedig informasjon om hvordan du går frem for å publisere studieinformasjon i brosjyrer og webportalerne ved UiB. UiB har per i dag fire portaler som retter seg mot studenter/ potensielle studenter:

UiB har per i dag følgende brosjyrer som retter seg mot studenter/potensielle studenter:

  • Studere ved Universitetet i Bergen med informasjon om alle bachelorprogram/integrerte master.
  • Programfoldere med informasjon om hvert bachelorprogram/integrert master
  • Lærarutdanninga ved Universitetet i Bergen
  • Studiestart ved Det … fakultet med praktisk informasjon om studiestart
  • Prospectus med informasjon om alle emner og master som undervises på engelsk
  • Study at the University of Bergen med praktisk informasjon om studiestart
  • Your Guide med praktisk informasjon om å studere ved UiB og bo i Bergen
  • Masterbrosjyre (publ.første gang vår 2004) med beskrivelse av masterprogrammene

Rekrutteringsinformasjon - Bachelor/ Integrert master

Kode

Norsk

Studere ved UiB

Programfoldere

studere.uib.no

REGRAD

Graden

X
X

REFAGINNH

Fagleg innhald

X
X
X

REOPPBYGG

Oppbygging

X
X
X
REFORSTES Førstesemesterstudiet
X
X
X

REUTLOPP

Utveksling

X
X

REVIDSTUD

Vidare studium

X
X
X
RESPESIALI * Spesialisering
X
X
X

REYRKVEG

Yrkesvegar

X
X
X

REKRAVFORK

Opptakskrav

X
X
X

REANBFOSK

Tilrådde forkunnskapar

X
X
X

RESTUDPL

Studieplassar

X
X
X
REOPPKRAV Poenggrense ved siste opptak
X
X
X

RESØKPRO

Søknadsprosedyre

X
X

REMEIRINFO

Meir informasjon

X
X
X
RE_UTBYTTE Læringsutbytte
x
x
x