Kokebok for publisering av undervisningsinformasjon

Versjonen frå 28. august 2007 kl. 11:30 av Stud4577 (Diskusjon)
<tbody> </tbody>
Kode
Norsk
Studere ved UiB
Programfoldere
studere.uib.no

REGRAD

Graden

X

X

REFAGINNH

Fagleg innhald

X

X

X

REOPPBYGG

Oppbygging

X

X

X

REFORSTES Førstesemesterstudiet

X

X

X

REUTLOPP

Utveksling

X

X

REVIDSTUD

Vidare studium

X

X

X

RESPESIALI * Spesialisering

X

X

X

REYRKVEG

Yrkesvegar

X

X

X

REKRAVFORK

Opptakskrav

X

X

X

REANBFOSK

Tilrådde forkunnskapar

X

X

X

RESTUDPL

Studieplassar

X

X

X

REOPPKRAV Poenggrense ved siste opptak

X

X

X

RESØKPRO

Søknadsprosedyre

X

X

REMEIRINFO

Meir informasjon

X

X

X

RE_UTBYTTE Læringsutbytte
x
x
x