Kokebok for publisering av undervisningsinformasjon

Versjonen frå 28. august 2007 kl. 11:38 av Stud4577 (Diskusjon)

Innledning

NB! Nye rekrutteringskatergorier for mastergrad Her finner du nødvedig informasjon om hvordan du går frem for å publisere studieinformasjon i brosjyrer og webportalerne ved UiB. UiB har per i dag fire portaler som retter seg mot studenter/ potensielle studenter:

UiB har per i dag følgende brosjyrer som retter seg mot studenter/potensielle studenter:

  • Studere ved Universitetet i Bergen med informasjon om alle bachelorprogram/integrerte master.
  • Programfoldere med informasjon om hvert bachelorprogram/integrert master
  • Lærarutdanninga ved Universitetet i Bergen
  • Studiestart ved Det … fakultet med praktisk informasjon om studiestart
  • Prospectus med informasjon om alle emner og master som undervises på engelsk
  • Study at the University of Bergen med praktisk informasjon om studiestart
  • Your Guide med praktisk informasjon om å studere ved UiB og bo i Bergen
  • Masterbrosjyre (publ.første gang vår 2004) med beskrivelse av masterprogrammene

Rekrutteringsinformasjon - Bachelor/ Integrert master

Kode

Norsk

Studere ved UiB

Programfoldere

studere.uib.no

REGRAD

Graden

X
X

REFAGINNH

Fagleg innhald

X
X
X

REOPPBYGG

Oppbygging

X
X
X
REFORSTES Førstesemesterstudiet
X
X
X

REUTLOPP

Utveksling

X
X

REVIDSTUD

Vidare studium

X
X
X
RESPESIALI * Spesialisering
X
X
X

REYRKVEG

Yrkesvegar

X
X
X

REKRAVFORK

Opptakskrav

X
X
X

REANBFOSK

Tilrådde forkunnskapar

X
X
X

RESTUDPL

Studieplassar

X
X
X
REOPPKRAV Poenggrense ved siste opptak
X
X
X

RESØKPRO

Søknadsprosedyre

X
X

REMEIRINFO

Meir informasjon

X
X
X
RE_UTBYTTE Læringsutbytte
x
x
x