Skilnad mellom versjonar av «Kurs i Inspera»

(Arbeidsstuer)
(Innføringskurs i Inspera)
 
Line 1: Line 1:
 
== Innføringskurs i Inspera ==
 
== Innføringskurs i Inspera ==
;Beskrivelse:På innføringskursene for ansatte vil helt nye brukere av Inspera få en innføring i relevant funksjonalitet. Det finnes et kurs for administrativt ansatte som tar for seg administrasjon av eksamen, og et kurs som ser konkret på hvordan man lager eksamensoppgaver i systemet og som også ser kort på sensur i systemet.
+
;Beskrivelse:På innføringskurs for ansatte vil helt nye brukere av Inspera få en innføring i relevant funksjonalitet. Det finnes et kurs for administrativt ansatte som tar for seg administrasjon av digital eksamen i Inspera ved UiB, og et kurs som ser konkret på hvordan man lager eksamensoppgaver i systemet og som også kort ser på sensur i systemet.
 
;Målgruppe: Alle nye brukere av Inspera
 
;Målgruppe: Alle nye brukere av Inspera
 
;Anbefalte forkunnskaper: Ingen. Men det er en stor fordel om du har logget inn i Inspera før du kommer på kurs, og sjekket at du er tildelt roller i systemet slik at du har tilgang til de fanene du trenger i arbeidet ditt.
 
;Anbefalte forkunnskaper: Ingen. Men det er en stor fordel om du har logget inn i Inspera før du kommer på kurs, og sjekket at du er tildelt roller i systemet slik at du har tilgang til de fanene du trenger i arbeidet ditt.

Siste versjonen frå 30. august 2016 kl. 11:29

Innføringskurs i Inspera

Beskrivelse
På innføringskurs for ansatte vil helt nye brukere av Inspera få en innføring i relevant funksjonalitet. Det finnes et kurs for administrativt ansatte som tar for seg administrasjon av digital eksamen i Inspera ved UiB, og et kurs som ser konkret på hvordan man lager eksamensoppgaver i systemet og som også kort ser på sensur i systemet.
Målgruppe
Alle nye brukere av Inspera
Anbefalte forkunnskaper
Ingen. Men det er en stor fordel om du har logget inn i Inspera før du kommer på kurs, og sjekket at du er tildelt roller i systemet slik at du har tilgang til de fanene du trenger i arbeidet ditt.

Oversikt over innføringsskurs i Inspera

Se SAs kursoversikt for detaljer.

Arbeidsstuer

Beskrivelse
Til en arbeidsstue kan nye og erfarne Insperabrukere ta med seg arbeidet sitt til kurslokalet og utføre arbeidet der – med mulighet for å få hjelp og veiledning på stedet av de som til vanlig bemanner Inspera brukerstøtte. I arbeidsstuen kan man også ta opp andre ting, for eksempel behov for ny funksjonalitet eller få hjelp til å utforske annen funksjonalitet i Inspera.
Målgruppe
Alle brukere av Inspera
Anbefalte forkunnskaper
I utgangspunktet ingen - men tanken er at en stiller på arbeidsstuen for å utføre reellt arbeid slik at en kan få hjelp underveis eller fordi en vil prøve ut funksjonalitet i Inspera eller diskutere denne. Det er ikke lagt opp til noen kurs/presentasjon av Inspera på storskjerm.

Oversikt over arbeidsstuer

Arbeidsstuene våren 2016 var dårlig besøkt, og det blir derfor ikke satt opp nye arbeidsstuer i høst med mindre disse etterlyses på Issue Tracker.