Kurs i Timeplanlegging

Versjonen frå 30. august 2007 kl. 15:27 av Stud4577 (Diskusjon)
Cal.png

Kursbeskrivelse:
Kurset redegjør for hvordan man bygger opp en undervisningsstruktur i FS og legger inn timeplandata for generering av timeplaner i Studenportalen og Mi side. Videre vil det bli gjennomgått hvilke parametere som sørger for at timeplaner for gruppeundervisning på Mi side kun viser for studenter som er medlem av gruppen, og hvordan dette kan endres. Kurset vil også beskrive rutiner for endring og vedlikehold av timeplaner.

Kursmateriell:
http://www.uib.no/ua/kurs/dok/timeplan_dok/index.html

Målgruppe:
Studiekonsulenter

Anbefalte forkunnskaper:
Deltakere på dette kurset bør ha gjennomgått Grunnkurs i FS.

Kursansvarlig:
Frode Randal/Bodil Aga

Kursdato:
Se kursoversikt for kursdatoer. Kurset blir holdt i Stein Rokkans hus (Nygårdsgt. 5) på kursrom 1211.
Tidspunkt: Formiddagskurs kl 09:00-11:30, Ettermiddagskurs 12:30-15:00.

Påmelding:
Send epost til kurs@ua.uib.no