Skilnad mellom versjonar av «Kvalifikasjoner»

Frå SAwiki
 
Line 1: Line 1:
 +
#REDIRECT [[FS-brukerdokumentasjon er flyttet til MittUiB]]
 
==Generelt==
 
==Generelt==
 
Vedlikehold av informasjon i dette bildet gjøres av Studieadministrativ avdeling. Ved behov, kontakt fs-hjelp@ua.uib.no eller på telefon 8 47 10.
 
Vedlikehold av informasjon i dette bildet gjøres av Studieadministrativ avdeling. Ved behov, kontakt fs-hjelp@ua.uib.no eller på telefon 8 47 10.

Siste versjonen frå 15. juni 2017 kl. 11:33

Generelt

Vedlikehold av informasjon i dette bildet gjøres av Studieadministrativ avdeling. Ved behov, kontakt fs-hjelp@ua.uib.no eller på telefon 8 47 10.

I bildet Kvalifikasjon vedlikeholdes informasjon om de kvalifikasjonene vi tildeler studenter som fullfører et studieprogram. I eksemplet under vises kvalifikasjonen BAKS-SV som tildeles alle studenter som ber om vitnemål etter å ha fullført et bachelorstudieprogram på SV eller HF.

Feltene for Hankjønn, Hunkjønn, Nynorsk og Engelsk fremkommer på vitnemålet. Dersom kvalifikasjonstittelen er lik på hankjønn og hunkjønn, så registreres samme tittel i alle felter.

I tilfeller hvor tittelen er kjønnsavhengig (f.eks. candidata / candidatus), så registreres dette i feltene for hankjønn/hunkjønn og nynorsk/engelsk. La da feltene for Nynorsk og Engelsk være tomme.

Det er altså ikke noe eget felt for Bokmål. Vitnemål som skrives ut på bokmål benytter hankjønn/hunnkjønn avhengig av studentens kjønn.

Dersom tittelen er uavhengig av kjønn, så registreres bokmålstittelen likt både i feltet for Hankjønn og Hunkjønn (og da vil denne benyttes for bokmålsvitnemål), mens nynorsktittel registreres i feltet for Nynorsk og engelsk i feltet for Engelsk.

Kvalifikasjoner1.jpg


I dette bildet vedlikeholdes også de tekster på Diploma Supplement som angår selve kvalifikasjonen.