Skilnad mellom versjonar av «Mal - emneevaluering»

Line 11: Line 11:
 
[http://kvalitetsbasen.uib.no http://kvalitetsbasen.uib.no]
 
[http://kvalitetsbasen.uib.no http://kvalitetsbasen.uib.no]
  
 +
==Studentstatistikk==
 +
Statistikk for emner kan hentes fra FS. Anbefalte rapporter å bruke i evalueringsarbeidet er
 +
* FS580.001 Resultatfordeling
 +
* FS754.001 Gjennomføringsfakta - emne
  
 
==Forslag til disposisjon av emnerapport==
 
==Forslag til disposisjon av emnerapport==

Versjonen frå 28. juni 2011 kl. 13:52

Denne teksten er også tilgjengelig som et Fil:Emneevaluering.doc.

Rutiner for evaluering av studietilbudet er vedtatt av universitetsstyret og beskrevet i Universitetet i Bergens “Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia” (“Kvalitetshåndboka”).

Retningslinjer for emneevalueringer er vedtatt av universitetsstyret og beskrevet i UiBs kvalitetshåndbok, og er tilgjengelig på UiBs nettsider for studiekvalitet:

http://www.uib.no/studiekvalitet/kvalitetssystemet/evaluering/emneevaluering

Emneevalueringer skal i følge UiBs kvalitetshåndbok minst omfatte studentevaluering(er) av emnet, faglærers vurderinger av emnet i forhold til målsetninger, og omtale av arbeid med oppfølging av tidligere evalueringer. Fakultetene står fritt i å utforme egne opplegg for evalueringer. Metoder og format på studentevalueringer kan variere, og er bl.a. avhengig av størrelsen på emnene. Resultat av evalueringen skal oppsummeres i en emnerapport, som skal legges fram for overordnet ledelse/styringsorgan. Emnerapportene skal registreres i UiBs studiekvalitetsbase: http://kvalitetsbasen.uib.no

Studentstatistikk

Statistikk for emner kan hentes fra FS. Anbefalte rapporter å bruke i evalueringsarbeidet er

 • FS580.001 Resultatfordeling
 • FS754.001 Gjennomføringsfakta - emne

Forslag til disposisjon av emnerapport

 • Innledning
  • Oppfølging av eventuelle tidligere evalueringer
 • Faglærers vurdering av
  • Undervisnings- og vurderingsformer
  • Pensum
 • Studentstatistikk
  • Vurderings- og undervisningsmeldte
  • Strykprosent og frafall
  • Karakterfordeling
 • Rammevilkår
  • Lokale og undervisningsutstyr
  • Andre forhold
 • Studentevalueringer
  • Metode – gjennomføring
  • Studentenes vurderinger og tilbakemeldinger
  • Faglærers kommentar
 • Andre merknader (for eksempel undervegstiltak)
 • Faglærers samlede vurderinger, med eventuelle forslag til endringer